33,354
VIEWS

แค่แตะก็ได้ช่วยแล้ว บริจาคเงินยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Contactless

Jan 01, 2019 BrandAge Team

ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาสังคมไร้เงินสดเริ่มเข้ามามีบทบาทในการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในหลานประเทศ อย่างที่ประเทศอังกฤษก็มีการนำเทคโลยีทางด้านการเงินเข้ามาใช้มากขึ้น UK Finance ได้รายงานว่า ในปี 2017 คนอังกฤษใช้บัตรต่าง ๆ ในการจ่ายเงินแซงหน้าการใช้เงินสดไปแล้ว และยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้บัตรและสมาร์ทโฟนในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย

ด้วยความนิยมนี้เอง ที่ทำให้เกิด Start-Up อย่าง GoodBox ขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือองค์กรการกุศลมากมายในส่วนของการบริจาคเงิน ด้วยการใช้เทคโนโลยี Contactless มาช่วยในการบริจาคให้กับแคมเปญต่าง ๆ

สำหรับแคมเปญคนไร้บ้านของนายกเทศมนตรีแห่งกรุงลอนดอนในครั้งนี้ GoodBox ได้ดำเนินงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร TAP London ที่มุ่งพัฒนาชีวิตรวมถึงลดจำนวนของคนไร้บ้านในลอนดอนด้วยเทคโนโลยี Contactless ซึ่งตอนนี้มีจำนวนคนไร้บ้านมากกว่า 8,000 คน

โดยจะมีจุดในการใช้ contactless กว่า 91 จุดทั่วเมืองซึ่งตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว 58 จุด ทั้งในคาเฟ่, โรงภาพยนตร์,บาร์และโรงแรมต่างๆ ที่ทุกการแตะจากบัตรหรือสมาร์ทโฟนจะบริจาค £3 ในทันที และยอดบริจาคทั้งหมดมากระจายไปสู่อีกกว่า 22 องค์กรการกุศลเกี่ยวกับคนไร้บ้านซึ่งตอนนี้มียอดเงินบริจาคไปแล้วมากกว่า £10,000

Source

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.