15,324
VIEWS

5 ลักษณะที่จะสร้างทีมในฝัน จากการวิเคราะห์ของ Google

Dec 16, 2018 BrandAge Team

คำว่า “ทีม” สัมพันธ์กับเรามาตั้งแต่จำความได้ หากเราสังเกตตัวเองในแต่ละวัน กิจกรรมหลายๆ อย่างล้วนทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานประจำวิชาร่วมกับเพื่อนสมัย ม.ปลาย, การรวมกลุ่มกับเพื่อนทำสัมมนาตอนปี 4 หรือแม้ตอนที่ทำงานในบริษัทก็มีการทำงานเป็นทีม ทุกคนล้วนผ่านการรวมกลุ่มกันมาอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมกลุ่มเป็นวิถีชีวิตปกติของมนุษย์ทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากการทำงานเป็นทีมบางครั้งก็ย่อมเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด จนบางทีเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่า จะทำยังไงให้ทีมที่ทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่เราที่สงสัย บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ถึงขั้นลงมือศึกษาและวิเคราะห์กันอย่างจริงจังเพื่อทำความเข้าใจผู้คนให้ดีขึ้น

หนึ่งในโครงการอย่าง Project Aristotle ที่ได้รวบรวมผลงานที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดของ Google เพื่อช่วยองค์กรประมวลข้อมูลของความลับที่จะสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่อาจเปลี่ยนวิธีการรวมทีมได้ตลอดไป ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Project Aristotle ทำการศึกษาถึง 180 ทีม ดำเนินการสัมภาษณ์มากกว่า 200 ครั้ง และวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ของทีมมากกว่า 250 รายการ หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมา Google ก็ได้สรุปลักษณะสำคัญ 5 ประการของทีมที่มีประสิทธิภาพ

  1. สมาชิกในทีมต้องมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตรงเวลาและตรงตามที่คาดหวัง
  2. มีการวางแผนและตั้งเป้าหมายในการทำงาน พร้อมกับบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนภายในกลุ่ม
  3. งานที่ดำเนินการอยู่นั้นมีความหมายกับสมาชิกในทีม
  4. สมาชิกในทีมต่างมองเห็นและเชื่อว่าผลงานที่ได้ลงมือทำนั้นจะสร้างผลกระทบทางบวกที่ดี
  5. ข้อสุดท้ายกับ ความปลอดภัยทางด้านจิตใจ

เป็นสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย อย่างในการเข้าประชุม ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้ และถูกถามคำถามที่ปราศจากการตัดสิน เพราะหลายๆ คนกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนไม่มีความสามารถ จึงไม่ได้นำเสนอไอเดียหรือความเห็นออกไป รวมถึงสถานการณ์ที่โดนจับจ้องตลอดเวลา ไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรตัดสิน เป็นเหมือนกับการสร้างเขตปลอดภัย ทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจได้

Google พบว่าทีมที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางด้านจิตใจมีพนักงานที่มีแนวโน้มการลาออกน้อย พร้อมที่จะใช้พลังงานในการทำงานและในที่สุดพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้น การมุ่งไปที่ 5 องค์ประกอบเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสที่คุณจะสร้างทีมในฝัน จากการค้นคว้าวิจัยโดย Google

Source

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.