กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง ลงนาม MOU ร่วมกับ IUCN ฟื้นฟูเหมืองหินของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย

Nov 30, 2018 -None-

พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน),  ศิวะ มหาสันทนะ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ ไอเดน ลีเนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิป มง อินทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ ดร. ทีพี ซิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN) และ เจค บรุนเนอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานอินโด-เบอร์มา, IUCN ในการจัดทำมาตรฐานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ภายในเขตเหมืองหินของบริษัทฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และบริเวณโดยรอบทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ศรีลังกา และเวียดนาม  โดยมี ภัชฎา หมื่นทอง (ขวาสุด) และวิไลลักษณ์ สุรพฤกษ์ (ซ้ายสุด) ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทปูนซีเมนต์รายแรกของไทยที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN)

Sustainable Development

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.