มูลนิธิมิตซูบิชิ อีเล็คทริคไทย มอบเงินบริจาค สนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

Nov 14, 2018 -None-

กริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อีเล็คทริคไทย  นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 153,909 บาท ให้แก่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้รับมอบ สำหรับการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อโรคเอดส์จากบิดามารดาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางวัด ตลอดจนเพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่างๆ  อาทิ ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ  เป็นต้น 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.