TMB ส่งมอบ“โครงการรักษ์สามล้อ เชียงใหม่” สร้างคุณค่าให้อาชีพสามล้ออยู่คู่วัฒนธรรมเมืองเวียงพิงค์

Nov 05, 2018 -None-

ปิติ ตัณฑเกษม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ส่งมอบโครงการรักษ์สามล้อ เชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มสามล้อเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความตั้งใจของอาสาสมัครทีเอ็มบี   ที่ต้องการร่วมกันอนุรักษ์สร้างคุณค่าให้อาชีพสามล้อ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มสามล้อในเมืองเชียงใหม่เหลืออยู่เพียงจำนวน 40 คันสุดท้ายให้คงอยู่และสืบทอดสู่ลูกหลาน ด้วยการสร้างรูปแบบการปั่นสามล้อให้เป็นที่จดจำ มีมาตรฐาน ทั้งด้านการแต่งกาย การบริการ การบำรุงรักษาซ่อมแซมรถสามล้อให้น่าใช้บริการ  การจัดทำเส้นทางการเดินทางโดยสามล้อสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการรวบรวมประวัติความเป็นมาของรถสามล้อ โดยนำเสนอผ่านช่องทาง Facebook : Chiang Mai Trishaw Project โครงการสามล้อเชียงใหม่ นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการร่วมพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา TMB Make THE Difference ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

TMB

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.