18,312
VIEWS

7 ธุรกิจ ที่ไม่ใช่การผลิตรถยนต์ของโตโยต้า

Jul 17, 2017 P.Narata

คุณอาจเคยได้ยินว่า ความยิ่งใหญ่ของ “โตโยต้า กรุ๊ป” ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจการผลิตเครื่องทอผ้า ซึ่งวันนี้ยังติดอันดับ 1  เป็นปีที่ 9 ในฐานะการเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากรายงานผลการจัดอันดับ Best Japan Brands 2017 สำหรับแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ของ Interbrand Japan

หลายคนอาจไม่รู้ว่า ความเชี่ยวชาญของโตโยต้าในวันนี้ไม่ได้ตีกรอบอยู่แค่การผลิตรถยนต์ เครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ยังมีธุรกิจอีกหลากหลายแขนงที่โตโยต้าได้แผ่อิทธิพลเข้าไป โดยเฉพาะในกลุ่ม Non-automotive Business ที่บางธุรกิจอาจไม่เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ เช่น ธุรกิจที่พักอาศัย บริการทางการเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

มาดูกันว่า นอกจากการผลิตรถยนต์แล้ว โตโยต้ายังเข้าไปเกี่ยวข้องทำธุรกิจอะไรอีกบ้าง และธุรกิจใดบ้างที่จัดเป็น Non-automotive Business ของ โตโยต้า กรุ๊ป ในวันนี้

1.ที่อยู่อาศัย (Housing) >>> Toyota Home - ในประเทศญี่ปุ่น โตโยต้าได้นำความรู้ และเทคโนโลยีของกลุ่มโตโยต้าไปสู่ตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งการสร้างบ้านของโตโยต้าจะอยู่บนแนวคิด "Skeleton & Infill" จากการพิจารณาไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามาอย่างรอบคอบ

2.บริการทางการเงิน (Financial Services) >>> บริการทางการเงินของ Toyota ดำเนินการโดย Toyota Financial Services Corporation (TFS) ซึ่งให้บริการทางการเงินสำหรับการซื้อ และเช่าซื้อรถยนต์ใน 30 ประเทศทั่วโลก

3.e-TOYOTA Business >>> โตโยต้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนา e-TOYOTA Business โดยรวม บริการด้านไอทีกับรถยนต์ไว้ด้วยกัน เช่น เว็บไซต์พอร์ทัลรถยนต์ GAZOO ที่ออกแบบมาเพื่อสมาชิกระดับเอ็กซ์คลูซีฟ อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบการบริการในด้าน Telematics ที่มีการนำเสนอเทคโนโลยี G-BOOK / G-Link ซึ่งได้เปิดตัวในประเทศจีน และในอนาคตจะขยายไปในประเทศอื่นด้วย

4.พลังงาน (Energy) >>> โตโยต้าเริ่มศึกษาเรื่องของ Fuel Cell ในปี 2014 พร้อมกับสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเรื่องของพลังงานไฮโดรเจน พร้อมสร้างเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับ FCV และสร้างแบบจำลองการใช้ไฮโดรเจนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทต่างๆ

5.เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร (Biotechnology & Agriculture) >>> เพื่อให้บรรลุ "TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050" โตโยต้าได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง Green Fuel เพื่อที่จะรับมือกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงจากธรรมชาติ (Fossil Fuel) ในอนาคต โดยการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากชีวมวลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอาหาร หรืออาหารสัตว์เพื่อให้มีต้นทุนการผลิต "Bioethanol" ที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

6.ธุรกิจเรือเดินทะเล (Marine Business) >>> โตโยต้าเข้าสู่ธุรกิจเรือเดินทะเลมาตั้งแต่ปี 1997 โดยนำจุดเด่นในเรื่อง "สมรรถนะการขับขี่" และเทคโนโลยีด้านการผลิตรถยนต์ไปใช้ในการสร้างเรือ ตลอดจนการวางแผนการผลิตการขาย และการสร้างเรือที่สะดวกสบาย และปลอดภัย

7.ธุรกิจขายสายส่งไฟฟ้า (Powertrain Units Sales Business) >>> โดยโตโยต้าทำหน้าที่จัดหาชุดระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ผลิตเครื่องยนต์ และรถยนต์ทั่วโลก

16 บริษัทในเครือ

สำหรับ Non-automotive Business ทั้ง 7 กลุ่มของโตโยต้า กระจายอยู่ในเครือข่ายธุรกิจของ โตโยต้า กรุ๊ป ที่มีอยู่ด้วยกันถึง 16 บริษัท ประกอบด้วย

1.Toyota Industries Corporation ก่อตั้งปี 1926 ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรปั่น และเครื่องทอผ้า

2.Aichi Steel Corporation ก่อตั้งปี 1940 ผลิตและจำหน่ายเหล็กพิเศษ และชิ้นส่วนแม่เหล็กไฟฟ้า

3.JTEKT Corporation ก่อตั้งปี 2006 ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือกล และชิ้นส่วนรถยนต์

4.Toyota Auto Body Co., Ltd ก่อตั้งปี 1945 การผลิตตัวถัง และชิ้นส่วนยานยนต์

5.Toyota Tsusho Corporation ก่อตั้งปี 1948 ดำเนินธุรกิจนำเข้า – ส่งออก ธุรกิจบริการ ซื้อขาย และค้าปลีก

6.Aisin Seiki Co., LTD ก่อตั้งปี 1965 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

7.Denso Corporation ก่อตั้งปี 1949 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และอุปกรณ์อื่นๆ  

8.Toyota Boshoku Corporation ก่อตั้งปี 1950 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และสิ่งทอ

9.Towa Real Estate Co., Ltd ก่อตั้งปี 1953 เป็นผู้บริหารจัดการซื้อขาย และให้เช่าที่ดิน

10.Toyota Central R & D Labs., Inc. ก่อตั้งปี 1960 การวิจัย และการทดสอบเพื่อพัฒนาด้านเทคนิค

11.Toyota Motor East Japan, Inc. ก่อตั้งปี 2012 ผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนรถเข็น ระบบขับเคลื่อนวีลแชร์

12.Toyoda Gosei Co., Ltd ก่อตั้งปี 1949 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพลาสติก และเซมิคอนดักเตอร์

13.Hino Motors, Ltd. ก่อตั้งปี 1942 ผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกใหญ่ รถโดยสารเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก  

14.Daihatsu Motor Co., Ltd ก่อตั้งปี 1907 ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ยานพาหนะพิเศษ และชิ้นส่วน

15.Toyota Housing Corporation ก่อตั้งปี 2003 ก่อสร้างและขาย และการบริการหลังการขายที่อยู่อาศัย

16.Toyota Motor Kyushu, Inc. ก่อตั้งปี 1991 ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ และชิ้นส่วน 

Trading House หนึ่งเดียวของโตโยต้า

“โตโยต้า ทูโช คอร์เปอเรชั่น” (Toyota Tsusho Corporation) เป็นเพียงบริษัทเดียวในเครือข่ายของโตโยต้า กรุ๊ป ที่มีบทบาทในการเป็น Trading House ด้วยสาขาที่กระจายอยู่กว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านอุตสาหกรรมหนัก และ Supply Chain Management โดยมีกลุ่มธุรกิจทั้งในฟาก Automotive ที่ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับโตโยต้า รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Non-Automotive ที่มุ่งสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจพลังงาน

สำหรับประเทศไทย โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมก่อตั้ง บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด กับกลุ่มธุรกิจไทยจากตระกูล “เชาว์วิศิษฐ” ในปี 1957 โดยถือหุ้นในสัดส่วน 49:51เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า – ส่งออก ธุรกิจบริการ ซื้อขาย และค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบัน โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) ถือเป็น Trading House รายใหญ่ของเมืองไทย ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจบริการ ซื้อขาย และค้าปลีก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มานานกว่า 60 ปี มีสินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ จากบริษัทในเครือกว่า 80 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 คน

โดยในปี 2559 มียอดขายมากกว่า 8.5 หมื่นล้านบาท และเคยทำรายได้สูงสุดถึงกว่า 1.29 แสนล้านบาท ในปี 2555 ปัจจุบัน โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) กำลังให้ความสำคัญกับการทำตลาดสินค้าคอนซูเมอร์ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจตามนโยบายของโตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น โดยจะใช้จุดแข็งในด้าน Supply Chain เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ หรือ Non-Automotive มากขึ้น

คิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับการผลิตรถยนต์ กล่าวว่า ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้าน Supply Chain Management ที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม Automotive และหลังจากนี้ ทางบริษัทจะใช้จุดแข็งในด้าน Supply Chain เพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ หรือ Non-Automotive มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) มีรายได้หลักมาจากกลุ่ม Automotive ถึง 80% และอีก 20% เป็นกลุ่ม Non-Automotive เช่น ธุรกิจอาหารแปรรูปและสินค้าการเกษตร ธุรกิจชุดยูนิฟอร์ม ธุรกิจประกันภัย-ประกันชีวิต ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าแม่และเด็ก) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งในอนาคต โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) วางเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ในกลุ่ม Non-Automotive ให้เป็น 25 – 30% ภายในปี 2563 ด้วยการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำตลาดผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ตั้งเป้ายอดขายปีแรกไว้ที่ 30 ล้านบาท 

“เราวางเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ในกลุ่ม Non-Automotive ให้เป็น 25 – 30% ภายในปี 2563 ด้วยการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเพื่อจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และออนไลน์ โดยใช้จุดแข็งด้านลอจิสติกส์ที่จะช่วยให้สามารถทำราคาในระดับที่แข่งขันได้ พร้อมการวางแผนสื่อสารถึงผู้บริโภครายย่อยเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง”

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมจัดงานเทศกาลสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศญี่ปุ่น “โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล” (Toyotsu Japan Festival) ในวันที่ 29 – 30 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมออกร้านกว่า 120 ร้านค้า อาทิ Nishikawa เตียงนอนนวัตกรรมล้ำจากญี่ปุ่น Sugahara เครื่องแก้ว 10 MOIS & Ficelle ชุดเครื่องใช้เด็ก WA Theater ผักผลไม้ส่งตรงจากญี่ปุ่น และ Tachikichi ถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นมาร่วมงานตลอด 2 วัน กว่า 50,000 คน และมีเงินจะสะพัดในงานนี้กว่า 30 – 40 ล้านบาท

นอกจากนี้ โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเรียลเอสเตทในรูปแบบโครงการ Mixed-use เพื่อสร้างเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดธุรกิจ Hospitality ที่มีทั้งที่พักอาศัย บริการทางการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และหาพันธมิตร

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.