เชลล์ คว้ามาตรฐาน ISO 45001:2018 เจ้าแรกในไทยจาก MASCI มุ่งมั่นส่งมอบพลังงานอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย

Oct 19, 2018 -None-

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานอย่างรับผิดชอบและปลอดภัย โดยล่าสุด คลังน้ำมันเชลล์ 4 แห่งที่ช่องนนทรี สมุทรสงคราม ลำปาง และขอนแก่น ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่งเชลล์ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จาก MASCI       

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมขอชื่นชมทีมงานเชลล์ ประเทศไทยทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้เราได้รับมาตรฐาน ISO 45001:2018 จาก MASCI ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในบริษัทของเรา รวมถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยเชลล์เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานใหม่นี้จาก MASCI ซึ่งการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการส่งมอบพลังงานอย่างรับผิดชอบและปลอดภัยของเชลล์ ปัจจัยหลักที่ช่วยให้เกิดผลสำเร็จในครั้งนี้คือ ความมุ่งมั่นของเชลล์ที่จะ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ โดยการส่งเสริมนวัตกรรม ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาพลังงานเพื่อความยั่งยืนของเชลล์เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเจตนารมณ์นี้”

เลิศศักดิ์ ชลวิบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงการที่เชลล์ได้รับมาตรฐาน ISO 45001:2018 ใหม่นี้ เน้นย้ำว่าเชลล์ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศมาโดยตลอด “การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของเชลล์ ประเทศไทย เป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้มีเหตุอันตราย การรั่วไหล หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ เกิดขึ้น เราได้ปฏิบัติตามแนวทางของเชลล์ที่ว่าด้วย สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐาน ISO 45001:2018 ใหม่ เพื่อให้ทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวและทุกคนที่เขารักอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน ในขณะที่ชุมชนรอบข้างก็ปลอดภัยเช่นกัน นอกจากนี้ การได้รับการรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยกับคู่ค้าทางธุรกิจเสมอ เพื่อให้ลูกค้า หุ้นส่วน และพันธมิตรทุกฝ่ายมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกของเชลล์ ในขณะเดียวกัน บริษัทได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดการด้านความปลอดภัยแก่ทุกคนที่เราร่วมงานด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาวิธีการและแนวคิดด้านความปลอดภัยเป็นของตัวเอง ซึ่งเชลล์ไม่ได้มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโดยการบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว”

พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับเชลล์ ประเทศไทยในความสำเร็จครั้งนี้ “ดิฉันขอแสดงความยินดีกับเชลล์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO  45001:2018 จาก MASCI เป็นที่แรกในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเชลล์ในการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการยึดหลักความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ เชลล์ได้มีส่วนช่วยสร้างผลประโยชน์ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งมอบพลังงานที่สะอาดให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตของประเทศในอนาคต การรับรองครั้งนี้ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยให้กับประเทศไทย เพื่อให้เทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล และช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับประเทศ”

เชลล์แห่งประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.