14,128
VIEWS

เงินติดล้อ... ปลุก DNA ปั้นแบรนด์ให้ยั่งยืน

Oct 30, 2018 -None-

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value & Corporate Culture) ที่หลายบริษัทกำลังพยายามสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มีความชัดเจน เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงาน ความคิด ทัศนคติ ของทุกคนในองค์กร ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนั่นจะทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนในระยะยาว และสามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น

“เงินติดล้อ” แบรนด์ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถที่เรียกได้ว่าแทบไม่มีใครไม่รู้จัก ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จกับการสร้าง Brand Awareness ผ่านภาพยนตร์โฆษณาแนวตลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากการทำแบบสำรวจและพบว่าลูกค้ามีความสับสนระหว่างแบรนด์เงินติดล้อกับแบรนด์ที่มีชื่อคล้ายกัน ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับตัวปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

คุณหนุ่ม ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า “ช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง ถามว่าก่อนหน้านี้เราทำเรื่องนี้ไหม.... เราทำแต่เหมือนเรายังมาไม่ถูกทาง  พอเรารู้ปัญหาเรื่องความสับสนด้านแบรนด์ เราจึงมองย้อนกลับมาเช็คที่ตัวเราเองก่อน โดยเริ่มจากการถามคำถามง่ายๆ กับพนักงานว่า เราแตกต่างจากบริษัทสินเชื่ออื่นๆ อย่างไร เท่านั้นแหละได้คำตอบเลยครับ เพราะพนักงานตอบไม่เหมือนกันสักคน ในเมื่อเราเองยังไม่ชัดเจนเลย แล้วเราจะไปหวังว่าลูกค้าจะไม่สับสนได้ยังไง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เรารู้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหน”

“ที่ผ่านมาเราทำเพียงแค่การสื่อสารโดยเน้นที่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ใช้การตลาดนำแบรนด์ ซึ่งแม้จะประสบความสำเร็จ แต่เรามองว่ายังเป็นการสร้างแบรนด์ทั่วไปที่ใครๆ ก็ทำกัน เราจึงปรับกลยุทธ์โดยการใช้แบรนด์นำการตลาด เราจึงใช้กลยุทธ์ในการคิดหรือทำทุกอย่างโดยเริ่มต้นจากเจตนาในการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีมาตรฐานและเป็นธรรมกับลูกค้า เราเริ่มต้นเอาแนวคิดนี้มาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที หรือสินเชื่อรถยนต์รับเงินสดเป็นแสนทันทีที่สาขา และเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาทำการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการจดจำมาโดยตลอด แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องความสับสนให้กับแบรนด์ได้ เราจึงต้องคิดไปข้างหน้า เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืนให้กับแบรนด์ “เงินติดล้อ”

สิ่งแรกที่ทำคือ เราค้นหาตัวเองโดยเริ่มต้นจากนำเอาเจตนาในการทำธุรกิจมาเป็นตัวตั้งต้นนั่นคือ การส่งมอบโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้า เพราะเงินติดล้อเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเราใช้เวลาเกือบ 1 ปี ในการสร้างค่านิยม ที่ดึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อออกมา ทำให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์หรือการส่งเสริมการขายจึงทำให้เกิดค่านิยม 7 ประการ ในแบบชาวเงินติดล้อ ประกอบไปด้วย

1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustainable Impact by Creating Opportunities) สำหรับชาวเงินติดล้อ การใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นคือเป้าหมายสูงสุด

2. รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership with Gratitude) ชาวเงินติดล้อทุกคนรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทเหมือนเป็นของตัวเอง

3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา เพื่อความสำเร็จของทีม (Candid Teamwork) สมาชิกครอบครัวเงินติดล้อให้ความสำคัญกับส่วนรวม และส่วนเรา

4. ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง (Serve with Integrity, Informality, Authenticity) ที่เงินติดล้อจะมีบรรยากาศของความไว้วางใจกัน ทำให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย กล้าเปิดใจ และกล้าถาม ความซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง จริงใจ และเป็นกันเอง เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับพวกเรา

5. กระหายการเรียนรู้ และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง (Thirst for Wisdom and Self-Development) เงินติดล้อเชื่อว่าเช่นเดียวกับการพัฒนาองค์กร คือการพัฒนาตัวเองจะไม่มีวันสิ้นสุด

6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Experiment to Lead Change) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องจำเป็น

7. ทำงานให้เต็มที่ปาร์ตี้ให้สุด (Work Smart, Party Hard) ที่เงินติดล้อ เราพร้อมลุยเพื่อให้องค์กรวิ่งไปสู่เส้นชัย แต่เราไม่ลืมที่จะเก็บเกี่ยวความสุขและสนุกระหว่างการทำงาน

เมื่อตกผลึกค่านิยมองค์กรในแบบฉบับเฉพาะตัวของเงินติดล้อได้แล้ว เราได้ตั้งแผนก Culture ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนงานในส่วนนี้อย่างจริงจัง โดยมีหน้าที่หลักในการหล่อหลอมให้พนักงานเงินติดล้อกว่า 4,500 คน จากกว่า 770 สาขา ทั่วประเทศ มี DNA เงินติดล้อทั้ง 7 ประการ ผ่านการสื่อสารภายในและกิจกรรมเข้มข้นต่างๆ มากมาย และในอีกด้านที่ทำควบคู่กันไปคือปรับวิธีการรับพนักงานใหม่โดยคัดกรองคนที่มีทัศนคติ ค่านิยม สอดคล้องในแบบชาวเงินติดล้อ ควบคู่ไปกับคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่งเพื่อที่จะคัดคนที่มีความเชื่อเดียวกันเข้ามาร่วมกันสร้างแบรนด์ “เงินติดล้อ”

คุณหนุ่ม กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับผมแบรนด์คือความรู้สึก ถ้าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีค่านิยมเหมือนกัน ทุกคนจะมีความคิดและพฤติกรรมคล้ายกัน สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมเป็น Brand DNA ที่จะสะท้อนแบรนด์ไปสู่ความรู้สึกของลูกค้า และสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์เงินติดล้อและคู่แข่งได้ชัดเจนและยั่งยืน เพราะวัฒนธรรมองค์กรใช้หัวใจเป็นตัวนำ”

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.