สสว. ปลื้มโครงการ ‘SME ONLINE’ สำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ปั้น SME กว่า 10,000 ราย ยอดขายออนไลน์พุ่ง

Oct 02, 2018 -None-

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ผนึกกำลังร่วมกับ 4 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ ร่วมเผยความสำเร็จโครงการ ‘SME ONLINE’ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับผลสำเร็จเป็นไปตามเป้า เอสเอ็มอีนับหมื่นรายขายออนไลน์ ทำเงิน ได้จริง กว่า 10,000 ราย ขายออนไลน์ทะลุ 110 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่สามารถชี้ชัดเพื่อให้เอสเอ็มอีตกผลึกได้ว่า โลกการค้าเปลี่ยนไปเอสเอ็มอีก็ต้องเปลี่ยนตาม และยังเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ สสว. เล็งเห็นว่า จะสานต่อโครงการที่มีศักยภาพอย่างนี้ต่อเนื่องในปีต่อไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.