อ.ส.ค. สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมสู่อาชีพที่ยั่งยืน

Sep 28, 2018 -None-

การเลี้ยงโคนม “อาชีพโคนมพระราชทาน” เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพนี้ให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทย เห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตร กรให้มีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) สวรรคต ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นี้  คณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค.ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยด้วยความอาลัยยิ่ง  โดยอ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย  ตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นที่ประจักรทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  กล่าวด้วยว่า การเลี้ยงโคนมเป็นอีกหนึ่งพระราชดำริที่กลายมาเป็นอาชีพที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้น เพราะพระองค์ทรงวางรากฐานการเลี้ยงโคนมไว้อย่างครบวงจร และสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพการเลี้ยงโคนม จนนับว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานที่เปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการที่พระองค์ทรงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนั้น ที่สำคัญยังเป็นการช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วย  

“อ.ส.ค.รวมใจชาวโคนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย พร้อมหนุนเกษตร กรสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพโคนมให้เข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป สิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้คนไทยนั้นถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงสร้างฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้คนไทยมีนมกล่องแรกที่ผลิตขึ้นจากฟาร์มแห่งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้มีนมบริโภค ซึ่งถือได้ว่านมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย” ดร.ณรงค์ฤทธิ์  กล่าว  

ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมไว้ในแผนวิสาหกิจ 5 ปี (2560-2564) อย่างชัดเจน เช่น การสร้างความมั่นคงให้ “โคนมอาชีพพระราชทาน” ด้วยการส่งเสริมการจัดการการเลี้ยงโคนมอย่างมืออาชีพ,การสร้างแหล่งความรู้และเตรียมพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร,การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ,การวิจัยและพัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบโดยการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังคงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานฯ ให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งยังมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับรายได้และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp