โอซีเอส กรุ๊ป - ฮาร์โรว์ ร่วมยกระดับโรงเรียนนานาชาติในไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก

Aug 22, 2018 -None-

โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนฮาร์โรว์ ประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นนอกจากจะมีมาตรฐานด้านการศึกษาแล้ว ปัจจัยด้านอื่นๆ ก็ต้องมีมาตร ฐานตามมาทั้งระบบ ทั้งเรื่องของความปลอดภัย สุขอนามัย การอุปโภค-บริโภค รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้คือการยกระดับโรงเรียนนานาชาติในไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก

เครือโอซีเอส กรุ๊ป ประเทศอังกฤษ ในฐานะผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารในระดับสากลแบบครบวงจร (Integrated Facilities Management : IFM) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสรรค์สร้างความสำเร็จขององค์กรธุรกิจหรือสถาบัน จุดมุ่งหมายคือการให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก เช่น โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ดังนั้น ด้านการบริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการด้านโภชนาการ บริการการกำจัดแมลง บริการดูแลสวน รวมถึงบริการซ่อมแซมอาคารและสุขอนามัยภัณฑ์จึงเป็นหน้าที่ของเครือ      โอซีเอส กรุ๊ป ดูแล

ชารอน ไวท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ “พีซีเอส” ในเครือโอซีเอส กรุ๊ป กล่าวว่า “พีซีเอส คือบริษัทในเครือโอซีเอส กรุ๊ป ที่ก่อตั้งมา 50 ปีแล้วในประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางของการบริหารธุรกิจเอาท์ซอร์ส และด้วยเราคือผู้นำด้านบริการบริหารจัดการอาคารในระดับสากลแบบครบวงจร (Integrated Facilities Management : IFM) จึงได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ กรุงเทพ มากว่า 20 ปี ในการมาเข้ามาดูแลระบบ IFM ความสำคัญของระบบนี้เราต้องมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับความปลอดภัย ทั้งเรื่องของอาหาร สุขอนามัยต่างๆ เช่น ในห้องน้ำหรือระบบปรับอากาศก็ต้องควบคุมความสะอาด แม้แต่การตรวจการเข้าออกของบุคคลภายนอก รวมถึงการจราจรที่ดีในโรงเรียน สำคัญสุดต้องมั่นใจว่าระบบอุปกรณ์ต่างๆ จะไม่สร้างอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ จึงจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานทำความสะอาด (แม่บ้าน) งานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) งานสวนหรือแม้แต่งานวิศวกรรม ซึ่งบริษัทในธุรกิจ IFM นี้เกิดขึ้นมากมายโดยส่วนใหญ่ก็มีการจัดจ้าง บริษัทที่ให้บริการแต่ละประเภทจากหลายๆ แห่ง แต่โอซีเอส กรุ๊ป ให้บริการครอบคลุมทั้งหมด ความเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นจุดแข็งของโอซีเอส และเราก็ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับโรงเรียนฮาร์โรว์ เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน คือการก่อตั้งมาจากประเทศอังกฤษเหมือนกัน” ชารอน ไวท์ กล่าวทิ้งท้าย 

ทั้งนี้ โอซีเอส กรุ๊ป  ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหลายๆ แห่ง ในการเข้ามาบริหารจัดการอาคารในระดับสากลแบบครบวงจรในรูปแบบเอาท์ซอร์ส โดยสามารถสร้างรายได้ให้เกิดแก่บริษัทค่อนข้างสูงในกลุ่มธุรกิจสถานศึกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.