เชลล์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ กับโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน"

Aug 21, 2018 -None-

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
บรมนาถบพิตร และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแก่ประชาชนฟรี โดยศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ มอเตอร์แคร์ เอ็กซ์เพรส (Shell Advance Motor Care Express) ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 พร้อมสนับสนุนน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์เชลล์ แอ๊ดว้านซ์ จำนวน 300 ลิตร มูลค่า 50,000 บาท เพื่อให้เตรียมความพร้อมให้ยานพาหนะของประชาชน เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ป้องกันอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งเป็นการร่วมสนองนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ

 

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.