6,674
VIEWS

KBank เปิดตัว Beacon Venture Capital ต่อยอด FinTech ย้ำภาพ Digital Banking

Jun 09, 2017 BrandAge Team

ปัจจุบันโลกมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งไม่ว่าจะการพัฒนาในด้านไหนๆ ก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้สิ่งต่างๆ มีความสะดวก และง่ายขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางด้านการเงิน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาพักใหญ่ หลายแบงก์ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริการ

ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการจัดการ ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า “ธนาคารกสิกรไทย ได้มองเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการบริการในรูปแบบ Digital Banking มากขึ้น KBank จึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาสนับสนุนธุรกิจของธนาคารในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมมือกับ Partner ด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเพื่อการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการผลักดันตัวเองให้เป็นผู้นำในการเป็น Digital Banking ให้ได้”

สำหรับ KBank ภาพความเป็น Digital Banking ค่อนข้างมีความชัดเจนทั้งในเรื่องการให้บริการ รวมถึงการขยับตัวตามเทรนด์และกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอ

เห็นได้จากเมื่อปีที่ผ่านมา KBank ได้เปิดตัวบริษัท กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KASIKORN Business-Technology Group: KBTG เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการเงินอย่างเต็มที่ และได้ร่วมเป็น Partner กับ FinTech และ Tech Startup มุ่งสร้างนวัตกรรมการเงินเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking และเข้าไปรองรับสิ่งที่ FinTech ขาดอยู่ อย่างเช่น ขาดฐานลูกค้า ขาดองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ ขาดเทคโนโลยีหลายๆ ด้าน

ส่วนการจะเป็น Startup ที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ได้นั้น มีสิ่งที่เป็นหัวใจหลักๆ อยู่ไม่กี่ปัจจัย ที่จะทำให้พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ เริ่มด้วยการมีไอเดียเชิงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas)ต่อด้วยการนำไอเดียแนวคิดที่ได้มาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

สุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้ คือ แหล่งเงินทุนที่จะช่วยส่งเสริมให้นวัตกรรมของ Startup ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทำให้ในครั้งนี้ KBank ได้เคลื่อนไหวในด้านเทคโนโลยี ด้วยการเปิดตัว Beacon Venture Capital (Beacon VC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการร่วมลงทุนใน Startup ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการสนับสนุนเงินทุนให้กับ Startup ได้พัฒนาส่งเสริมกรอบความคิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Beacon VC นำทัพโดยอดีตผู้บริหารระดับสูงในวงการ Startup อย่าง ธนพงษ์ ณ ระนอง แห่ง InVent มาเป็นกรรมการผู้จัดการในหน่วยงานนี้ Beacon VC จัดเตรียมงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ในการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินที่ส่งเสริมกลยุทธ์ของธนาคาร และพร้อมที่จะรองรับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขัตติยา อธิบายต่อไปอีกว่า “Beacon VC ไม่ได้ร่วมลงทุนเพียงแค่เงินทุนเท่านั้น เพราะเรายังพร้อมที่จะให้ความรู้ ความสามารถให้กับ Startup เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว และกว้างไกลยิ่งขึ้น”

และยังกล่าวอีกว่า งบประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็นเงินทุนเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งเราจะพัฒนา Beacon VC ไปพร้อมกับ FinTech และ Startup เพื่อที่จะฝัง KBank เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และตอนนี้มีบริษัทที่ร่วมลงทุนแล้ว 4 บริษัท ด้วยเงินลงทุนโดยประมาณ 200 ล้านบาท หนึ่งในนั้น คือบริษัท FlowAccount ผู้นำในด้านระบบบัญชีออนไลน์ Cloud Accounting โดยจะเป็นผู้ลงทุนหลัก ในอนาคตคาดว่าจะมีการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 6 บริษัทด้วยงบประมาณที่มีอยู่

การที่จะเป็นผู้นำ Digital Banking นั้น KBank ต้องพยายามเป็นอย่างหนักในการวางแผนและมองเกมให้ขาด ถึงเรื่องของคู่แข่งในอนาคต ซึ่งมี FinTech ที่เป็นกลุ่ม Startup ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเงิน เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอาจจะกลายเป็นคู่ปรับตัวดีของ KBank เลยก็ได้

ฉะนั้น การที่ KBank ได้ร่วมเป็น Partner กับ FinTech ก็ถือว่าเป็นการพลิกคู่แข่งให้เป็นพันธมิตร พลิกเกมรับให้เป็นเกมรุก สามารถพัฒนา รวบรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ของธนาคารได้อีกขึ้น

และต่อไป KBank ก็เหลือแค่ต้องเตรียมเป็นผู้นำด้าน Digital Banking อย่างสง่า ด้วยการจับตาดูธนาคารต่างๆ ที่กำลังจะปรับตัวมาเป็น Digital Banking เหมือนกันนั่นเอง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.