ธ.กรุงเทพ ร่วมงาน Techsauce ต่อยอดความรู้สตาร์ทอัพยุคใหม่ ชูนวัตกรรม Future Trade Finance Solution

Jun 26, 2018 -None-

ดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนและออกบูธกิจกรรมในงาน Techsauce Global Summit 2018 ซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและยกระดับระบบนิเวศด้านเทคโนโลยี (Tech Ecosystem) ทั้งของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการทุกระดับ นักลงทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเชื่อมต่อไปยังธุรกิจสตาร์ทอัพและนักลงทุนจากทั่วโลกภายใต้คอนเซปต์ “The Future is Here… The Future is yours” โดยภายในงานจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้บริหารและวิทยากรด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก เปิดพื้นที่สำหรับการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และการแข่งขัน Startup Pitching จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้และการลงทุนต่างๆ

สำหรับบูธกิจกรรมของธนาคารภายกรุงเทพภายในงานนี้ สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด ‘The Future of Banking’ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเงินของธนาคาร เช่น Future Trade Finance Solution แนะนำโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ Bangkok Bank InnoHub กับก้าวต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น การให้ความรู้แก่ธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและนักลงทุน โดย Bualuang Ventures และเทคโนโลยีบริการ PromptPay QR Payment for iPay

นอกจากนี้ ผู้บริหารของธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจยังได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสวนาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น บริการ Future Trade Finance Solution จากการเสวนาในหัวข้อ The Future of Trade Finance บน Fintech Vertical Stage โดยผู้บริหารธนาคารและพันธมิตร R3 (R3 Consortium) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ด้าน Distributed Ledger หรือที่หลายคนเรียกว่า Blockchain โดยมุ่งฉายภาพระบบการให้บริการทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ในโลกอนาคต ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้รวดเร็ว ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหันมาทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ บริษัท เนสท์ (Nest) พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลก ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมบ่มเพาะสตาร์ทอัพในโครงการ Bangkok Bank InnoHub ที่ให้คำแนะนำสตาร์ทอัพแบบเจาะลึกถึงการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับ Accelerator Program และในโอกาสเดียวกัน ธนาคารยัง ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก MIT Sloan School of Management มาให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรและธุรกิจในอนาคต ทั้งยังมี Homeprise บริษัทโมเดลธุรกิจใหม่จากการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับวงการตกแต่งบ้านและแหล่งรวมสินค้าเพื่อการแต่งบ้านทุกชนิด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมาร่วมโชว์เคสและแบ่งปันประสบการณ์จากการทำธุรกิจจริงอีกด้วย

ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดกลยุทธ์การเติบโตสำหรับการบริการด้านการเงินสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างรอบด้านและต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงวงจรธุรกิจ

“ธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีความต้องการคำแนะนำและบริการทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือ เราต้องเข้าใจว่าธุรกิจต้องการอะไรในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้คำแนะนำและบริการที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจจริงๆ เสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด” ให้กับธุรกิจ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นธนาคารพาณิชย์ของไทยเพียงแห่งเดียวที่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่กว้างขวางมากถึง 32 แห่ง กระจายอยู่ใน 15 ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก และธนาคารตัวแทนกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางตลาดเงินที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกสู่อนาคตใหม่ที่กำลังท้าทาย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมกับธนาคาร และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถส่งเสริมให้ธนาคารมีศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร” ดร.เปาว์ กล่าว

สำหรับลูกค้าและผู้สนใจที่ได้เข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2018 สามารถเยี่ยมชมและขอรับคำปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การลงทะเบียนด้วยเทคโนโลยีเพื่อช่วยยืนยันตนของคุณได้ง่ายๆ เพื่อรับเครื่องดื่มฟรีที่บูธธนาคารกรุงเทพภายในงาน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.