ธนาคารกรุงเทพให้การต้อนรับรองผู้ว่าการฯ ธปท. เปิดตัวแคมเปญ BeSure QR เดินหน้าย้ำภาพ ‘ดิจิทัลเซอร์วิส

May 23, 2018 -None-

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย วรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการและประธานกรรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)บัวหลวง จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ฤชุกร   สิริโยธิน รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เกียรติเยี่ยมชมในโอกาสธนาคารเปิดตัว แคมเปญใหม่ BeSure QR มั่นใจสะดวกชัวร์-ได้เงินชัวร์-เร็วชัวร์ โดยมี   ‘วี-วิโอเลต วอเทียร์’ เป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่เลือกใช้วิธีการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านระบบดิจิทัลแทนเงินสด ตอกย้ำความเป็น ‘ดิจิทัลเซอร์วิสเซ็นเตอร์’ ของธนาคาร พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการเงินของประเทศไทย ให้เดินหน้าสู่การเป็น ‘สังคมไร้เงินสด’ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศตามนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’./

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.