ธนาคารออมสินจับมือ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏลงนาม “โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

May 21, 2018 -None-

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิธีลงนาม MOUโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 สถาบัน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินงาน 3 สร้าง คือสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สร้างช่องทางการตลาดในการหารายได้ และ สร้างประวัติทางการเงินด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริการทางการเงินที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน

 


 
 

 

ธนาคาร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.