24,329
VIEWS

เส้นบางๆ ระหว่างผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี ความสมดุลยุค Aging Society แบบฉบับ OPPY Club

May 04, 2018 S.Ammarit

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่า Aging Society นั่นหมายถึงการขยายตัวของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นในอนาคต และในทุกภาคส่วนจะต้องหันมาให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจัง

แต่สมาคม OPPY Club หรือชื่อทางการที่เรียกว่า ชมรมอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย ได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 18 ปี ซึ่งปีนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 19

คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย  โอพีพีวาย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วัตถุประสงค์หลักในการสร้าง OPPY Club ถ้าย้อนกัลบไป 19 ปีที่แล้ว เรื่องไอทีกับผู้สูงอายุเปรียบได้ว่าอยู่กันคนละเส้น คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช จึงมีดำริ ให้สร้าง OPPY Club ขึ้นมาเพื่อเปิดสอนให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเรียนรู้ ทันโลก และไม่ตกยุค วัตถุประสงค์แรก คือ เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยสำหรับคนในครอบครัว สองคือการทำให้ผู้สูงอายุ มีสังคมใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษียณอายุ ทำให้เค้ามีกิจกรรมทำ และมีความสุขมากกว่าการอยู่บ้านเฉยๆ ได้ออกมาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีร่วมกับคนอื่น สามคือ อยากให้ผู้สูงอายุ ไม่กลัวเทคโนโลยี ทำให้เค้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด ซึ่งทั้ง 3 วัตถุประสงค์นี้ได้เอื้อซึ่งกันและกันอยู่”

กลุ่มผู้สูงอายุในมุมมอง OPPY

ซึ่งการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุในมุมมองของ OPPY Club สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม Active Aging เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพ มีแรงและกำลังพร้อมที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงมีกำลังซื้อพอสมควร ซึ่งกลุ่มนี้คือสมาชิกส่วนใหญ่ใน OPPY 2. กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้าน แต่ยังมีแรงอยู่ และ 3. กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง ไม่สบาย และร่างกายไม่แข็งแรง

“สิ่งที่ครูสัมผัสได้สำหรับเทรนด์ในอนาคตของตลาดผู้สูงอายุ 3 กลุ่มที่ว่านี้ เราคิดว่าน่าจะเป็นตลาดเพื่อสุขภาพ  เพราะเป็นเรื่องที่พวกเค้าให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของตัวเขาเอง ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนทุกวัยที่หันมารักสุขภาพ มีความห่วงใยในตัวเอง ครูมองว่าในอนาคตเทรนด์นี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” คุณสุธีรา พูดเสริม

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของ OPPY  Club โดดเด่นและมีชื่อเสียงในเรื่อง การให้ความรู้ด้านไอทีต่อเนื่องมา 18 ปี  แต่มาวันนี้ ในวันที่เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เรื่องไอทีได้เข้าไปแฝงอยู่ในอนูของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุไปแล้วรวมถึงกลุ่มวัยอื่นๆ ด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการทำกิจกรรมจึงได้ลดอัตาราส่วนของการทำกิจกรรมด้านไอทีลง โดยเสริมกิจกรรมด้าน ศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติ หรือ ท่องเที่ยวแทน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ ทำสิ่งที่มีความสุขร่วมกัน ดังนั้น OPPY จึงขยายบริการที่ไม่ได้เน้นเรื่องไอทีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

เทคโนโลยีคือดาบ 2 คม

“สิ่งที่ทำให้ OPPY Club ต้องปรับแผนหลักสูตรโดยไม่เน้นในเรื่องไอที เพราะว่า เรามองว่าเป็นดาบ 2 คม  เพราะการที่พวกเค้าติดการใช้โซเชียล ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการพักผ่อนของผู้สูงอายุเปลี่ยนไป จากการเข้านอนเร็วแล้วตื่นเช้าเหมือนก่อนก็กลายเป็นนอนดึกขึ้นเพราะเล่นโซเชียล เราจึงต้องการให้ธรรมชาติกลับคืนสู่การใช้ชีวิตของพวกเขา เช่น การมีกิจกรรมการวาดภาพสีน้ำ หรือการร้องเพลง ที่ทำให้พวกเค้ากลับมามีความสุขกับสิ่งรอบข้างอีกครั้ง สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับผู้สูงอายุ OPPY Club สะท้อนให้เห็นว่าพวกเค้าพยายามทำสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองกับความสุข และสุขภาพของตัวเอง ครูจึงมองว่า เทรนด์สุขภาพจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนกลุ่มผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นๆ ในอนาคต”

สิ่งที่ OPPY Club จะยึดมั่นและดำเนินต่อไปคือการสร้างความสุขให้กลุ่มผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยไม่ได้เน้นกิจกรรมด้านไอทีมากนัก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเพราะสามารถเสริมเข้าไปในกิจกรรมได้ทุกตัว ทำให้แผนในปีนี้และปีต่อๆ ไปชอง OPPY Club ก็คือการพัฒนาสมาคมและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพื่อผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

นี่คือแนวทางการปรับตัวของสมาคม OPPY Club ที่ผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุให้เหมาะสมและสมดุลมากที่สุด เพื่อที่จะส่งเสริมพวกเขาให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงเวลาชีวิตของพวกเขา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.