เชลล์ เปิดตัวแคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ”

Apr 04, 2018 -None-

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนด้วยการเปิดตัวแคมเปญ“คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ”โดยความร่วมมือระหว่างเชลล์ ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายประชาสังคม และองค์กรอิสระ เพื่อสนับสนุนให้ท้องถนนไทยมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันแคมเปญดังกล่าวมีแผนดำเนินงานเป็นเวลา 3ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2563

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดกล่าวว่า “ในฐานะผู้นำทางนวัตกรรมพลังงาน การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนถือเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่เราให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินงานมาโดยตลอด นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการแล้ว เชลล์มีความตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับประเทศไทย ภายใต้แนวทางการดำเนินงานของเชลล์ในการเติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Making Life’s Journeys Better เราเชื่อว่าความสำเร็จในเรื่องนี้จะมาจาก ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเสริมองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและระดมมาตรการจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างท้องถนนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมไทยรวมถึงเป้าหมายภายในองค์กรของเชลล์เองคือ Goal Zeroที่จะดำเนินงานโดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการรั่วไหลใดๆในทุกที่ที่เราดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยทางถนนที่มีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์”

เชลล์ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรู้ให้แก่ประชาชน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกการระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในลำดับต้นๆของโลกด้วยจำนวนกว่า 36.2 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคนเฉลี่ย 24,000 คนต่อปีหรือ 66 คนต่อวันดังนั้นการดำเนินการมีทั้งภายในและภายนอกที่ร่วมกับภาคี อาทิ การกำหนดและใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัด เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุกประเทศที่เชลล์ดำเนินงานอยู่สำหรับประเทศไทย เชลล์มีโครงการนำร่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมอบเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ การฝึกอบรมขับขี่ด้วยเครื่องจำลองการขับขี่ซิมูเลชั่นให้กับพนักงานขับรถตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของเชลล์ โดยตั้งเป้าฝึกอบรมพนักงานขับรถจำนวน 5,000คน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและบรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจนถึงระดับไม่มีอุบัติเหตุเลยรวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ท้องถนนอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านโครงการ “ChildVoiceto Safety”

เชลล์ยังมองถึงอนาคตในการช่วยสนับสนุนให้โครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศไทยปลอดภัยสำหรับทุกการขับขี่ผ่านทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของเชลล์ โดยปัจจุบันได้มีการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตยางมะตอยที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน อาทิ ยางมะตอยเรืองแสงวัสดุทำถนนที่ดูดซึมน้ำฝนได้ดี รวมถึงลดการไถลลื่นของยานพาหนะในระหว่างการขับขี่ นอกจากนี้ เชลล์ยังทำการสื่อสารกับผู้ขับขี่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเชลล์ส่งเสริมทั้งการอบรมให้ความรู้และปรับเพิ่มให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นจุดรณรงค์ความปลอดภัยและปลอดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่การจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ

 

อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย  จำกัด กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่การเน้นให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นจุดรณรงค์ความปลอดภัยและปลอดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยในการเดินทางช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่จุดบริการพิเศษ 55 แห่งภายในสถานีฯ ของเชลล์บนเส้นทางหลักๆ เป็นจำนวนมากกว่า 1,000,000 คน และเพื่อสานต่อการตอบรับที่ดียิ่งนี้ เชลล์จึงมอบบริการพิเศษสำหรับทั้งยานพาหนะและผู้ขับขี่ ตลอดเทศกาลสงกรานต์อีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเชลล์จะได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อนการเดินทาง ระหว่างและเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ขับขี่เข้ารับบริการเติมความปลอดภัยจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์เพิ่มขึ้นอีก 50%”

เชลล์ยังมุ่งเน้นร่วมมือกับพันธมิตรในการระบุถึงสาเหตุ แนวทางแก้ปัญหา และแบ่งปันความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละหน่วยงานโดยจัดการอภิปรายหัวข้อ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ”

นายแพทย์พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้เผยถึงข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศ และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ ไปจนถึงกิจกรรมที่สำนักงานกำลังจะดำเนินงานให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ด้านพล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ได้ให้ข้อมูลในส่วนของการใช้บังคับข้อกฎหมายต่างๆ พร้อมกำชับเพิ่มเติมให้ประชาชนร่วมเคารพกฎจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด ส่วนวัลลภงามสอนผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกกล่าวถึงความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกในการกำกับดูแลตัวรถและผู้ขับรถด้วยการกำหนดแผนพัฒนาให้มีการปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงประสานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการขนส่งเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสงกรานต์และกรวิการ์บุญตานนท์เจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้ร่วมให้ข้อแนะนำในการป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ปกครอง โรงเรียน และผู้ขับขี่ของระบบขนส่งสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วน พรพรตสุริยนต์รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13กล่าวถึงการดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงการวิจัยและพัฒนางานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทานเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ทุกคน

เพื่อเติมความปลอดภัย เชลล์ได้จัดเตรียมจุดพักและบริการพิเศษให้แก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังนี้
ก่อนการเดินทาง
o ฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง 10 วัน เมื่อซื้อหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์
o ตรวจเช็คสภาพรถ 10 จุด ฟรี ที่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ พลัส
o พิเศษ สำหรับสมาชิก เชลล์ คลับสมาร์ท รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง ฟรี
ระหว่างการเดินทาง
o ดูแลความพร้อมของทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ด้วยน้ำยาเคลือบกระจก
o “น้องถังเสี่ยงทาย” ที่มาพร้อมคำทำนายเตือนให้ผู้ขับขี่ร่วมใช้ท้องถนนอย่างระมัดระวัง
o เครื่องดื่มแจกฟรี ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศ
“เชลล์เชื่อว่า แคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ”จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยทางถนน อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงผลกระทบและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ว่าหลายครั้งอุบัติเหตุนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากทุกฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนและใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างรับผิดชอบบนความร่วมมือจากภาคี เชลล์เชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินมาตรการร่วมกันจนนำมาซึ่งความสำเร็จในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนและสามารถขับเคลื่อนวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนชาวไทยได้อย่างยั่งยืน”อรรถ เหมวิจิตรพันธ์กล่าวสรุป
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.