ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์

Apr 01, 2018 -None-

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง KK e-Banking และ KK e-Banking @PhatraEdge เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National e-Payment Master Plan ที่กระทรวงการคลังมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบการเงินและระบบชำระเงินของประเทศให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพกพาเงินสด และกระตุ้นการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย โดยธนาคารเกียรตินาคิน มีความยินดีที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ (Internet และ Mobile Banking) ผ่านทาง KK e-Banking และ KK e-Banking @PhatraEdge ได้แก่ การโอนเงินต่างธนาคาร การโอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร การชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงบริการเรียกเก็บเงินแบบไม่มีกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน เชื่อมั่นว่าปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่สถาบันการเงินต่างๆ ได้ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมออนไลน์ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบชำระเงินของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดการมีอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปต่อจากนี้คือการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ประโยชน์จากระบบชำระเงินใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมกัน

รายละเอียดของบริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตรา
ค่าธรรมเนียมใหม่
(เริ่ม
3 เม.ย. 61)

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2. การทำรายการผ่านบริการ KK e-Banking และ KK e-Banking @Phatra Edge

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร

 

 

- ในเขตสำนักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.2 โอนเงินไปยังบุคคลอื่นภายในธนาคาร

 

 

- ในเขตสำนักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2.3 โอนเงินต่างธนาคาร

 

 

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีทันที)

 

 

- วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ

รายการละ 25 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- วงเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ

รายการละ 35 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการ)

 

 

- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ

รายการละ 20 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- วงเงินมากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ

รายการละ 75 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- วงเงินมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท/รายการ

รายการละ 200 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

* วงเงินต่อวันไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

 

การโอนเงินไปบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ)

 

 

- วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท/รายการ

รายการละ 12 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

* วงเงินต่อวันไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

 

3. ชำระค่าสินค้าและบริการ Cross-Bank Bill Payment

รายการละ 5 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

4. ชำระค่าสินค้าและบริการ

 

 

-  ค่าสินเชื่อ/เช่าซื้อกับธนาคาร

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-  ค่าสินค้า/บริการกับผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร

รายการละ 5 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5 บริการเรียกเก็บเงิน (Request to pay)

 

 

5.1 บริการเรียกเก็บเงิน (Request to pay)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5.2 การชำระเงิน

 

 

- ชำระเงินจากการเรียกเก็บเงินทั่วไป

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

- ชำระเงินจากการเรียกเก็บเงินที่มีรหัส (Ref. Code)

5 บาท ต่อรายการ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 

 

เกียรตินาคิน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.