ยูพีเอสเผยผลประกอบการปี 60 โตก้าวกระโดด คาดแนวโน้มปี 61 แข็งแกร่งต่อเนื่อง

Mar 23, 2018 -None-

ยูพีเอสประกาศผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาส 4 ปี 2560 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เดวิด แอ็บนีย์ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า “ปี 2560 ที่ผ่านมา เราสามารถทำกำไรต่อหุ้นหลังปรับมูลค่าได้ตามเป้าจากรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเหนือความคาดหมาย ตลอดจนจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในการขยายเครือข่ายและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยปีที่ผ่านมาการลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถการบริการได้คืบหน้าอย่างมาก ด้วยแรงขับเคลื่อนของยูพีเอส การดำเนินการปฎิรูปด้านต่าง ๆ รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจจากกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ จะส่งผลให้ยูพีเอสเติบโตต่อเนื่องในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป เรากำลังเตรียมปลดล็อกทรัพยากรที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเร่งรัดการลงทุนในด้านเครือข่ายและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของเรา”

 

ผลการดำเนินงานรวม

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$18,829 ล้าน

 

$16,931 ล้าน

 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

$1,494  ล้าน

$2,294 ล้าน

$(428) ล้าน

$2,223 ล้าน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

$1.27

$1.67

$(0.27)

$1.63

ผลการดำเนินธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2560 ตามหลักการบัญชีทั่วไป จะรวมถึงกำไร 0.30 ดอลล่าร์ต่อหุ้นซึ่งเป็นผลจากการใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการจ่ายเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งไม่ใช่เงินสดก่อนหักภาษีจำนวน 800 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าหลังหักภาษี 0.70 ดอลล่าร์ต่อหุ้นที่ปรับลด ในช่วงปีก่อนหน้า ยูพีเอสได้รายงานค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดหลังหักภาษีมูลค่า 1.90 ดอลล่าร์ต่อหุ้นที่ปรับลดซึ่งเกี่ยวข้องกับเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ผลการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้รวมเติบโต 11.2% และรายได้ตามค่าเงินสกุลกลางเพิ่มขึ้น 10.9%
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดไตรมาส 4 ปี 60 อยู่ที่ 1.27 ดอลล่าร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าอยู่ที่ 1.67 ดอลล่าร์
 • ในไตรมาสดังกล่าว ยูพีเอสส่งพัสดุทั้งหมด 1.5 พันล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.7%
 • การขนส่งในช่วงเวลาที่ปริมาณการขนส่งอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ 762 ล้านชิ้น สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจนและเหนือกว่าการคาดการณ์

ธุรกิจขนส่งภายในสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจขนส่งในสหรัฐฯ กำลังปฏิรูปเครือข่ายเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ความต้องการในบริการขนส่งทางบกของยูพีเอสในไตรมาส 4 เติบโตขึ้น ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น 5.7% และรายได้เพิ่ม 9.3%  การขนส่งทางอากาศแบบถึงที่หมายวันทำการถัดไปยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องที่ 4.9% เนื่องจากลูกค้าเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินธุรกิจถูกชะลอตัวลงจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นในช่วง cyber period และจากค่าใช้จ่ายระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายขีดความสามารถการบริการที่ยังไม่เปิดให้บริการ

 

 

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$11,835 ล้าน

 

$10,913 ล้าน

 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

$627 ล้าน

$1,264 ล้าน

$(570) ล้าน

$1,338 ล้าน

ผลการดำเนินธุรกิจขนส่งภายในสหรัฐอเมริกา ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้เพิ่ม 922 ล้านดอลล่าร์ หรือ 8.4% จากไตรมาส 4 ปี 59 จากบริการขนส่งทางอากาศแบบไม่เร่งด่วนและบริการขนส่งทางบก
 • รายได้ต่อชิ้นเพิ่ม 2.9% เนื่องจากราคาอัตราพื้นฐานที่ปรับสูงขึ้นและผลกระทบจากส่วนต่างค่าธรรมเนียมน้ำมันจากลูกค้าและส่วนผสมผลิตภัณฑ์
 • การขนส่งเพิ่มขึ้นเกินขีดความสามารถการบริการของเครือข่ายในช่วง cyber period ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าดำเนินการเพิ่มขึ้น 125 ล้านดอลล่าร์
 • การเปิดให้บริการในวันเสาร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการบริการและความยืดหยุ่นในไตรมาสดังกล่าว
 • กำไรจากการดำเนินการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการลงทุนในเทคโนโลยี โซลูชั่นสำหรับลูกค้า และการขยายขีดความสามารถการบริการแบบอัตโนมัติใหม่ ๆ ประมาณ 60 ล้านดอลล่าร์
 • กำไรจากการดำเนินการหลังปรับมูลค่าไม่รวมเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

แอ็บนีย์กล่าวว่า “การขนส่งระหว่างประเทศของเรามีการเติบโตด้านปริมาณส่งออกระดับเลขสองหลักติดต่อกันถึงสี่ไตรมาสแล้ว การดำเนินการที่ผสานกับกลยุทธ์การเติบโตและการลงทุนของเราในช่วงเวลากว่าสามปีครึ่งที่ผ่านมาส่งผลดีอย่างเหนือความคาดหมาย”

 

 

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$3,753 ล้าน

 

$3,335 ล้าน

 

กำไรจากการดำเนินงาน

$725 ล้าน

$760 ล้าน

$281 ล้าน

$706 ล้าน

ผลการดำเนินธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้เติบโต 13% จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บริการแบบพรีเมี่ยม
 • ปริมาณการส่งออกเติบโต 16% ต่อวัน โดยมีการขยายตัวในทุกภูมิภาคของโลก
 • กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 60 อยู่ที่ 725 ล้านดอลล่าร์  กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 7.6% เป็น 760 ล้านดอลล่าร์ อันเป็นผลจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนที่ขยายตัว 
 • กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าไม่รวมเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด
 • กำไรจากการดำเนินงานตามค่าเงินสกุลกลางหลังปรับมูลค่าเพิ่มขึ้น 19%

ธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรท

ธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรทมีผลประกอบการทั้งปีและประจำไตรมาส 4 ที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการเติบโตระดับเลขสองหลักทั้งในด้านรายได้และกำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่า สภาวะตลาดที่ฟื้นตัว ประกอบกับการดำเนินแนวทางการปรับปรุงคุณภาพรายได้และการลดต้นทุนส่งผลให้ผลประกอบการแข็งแกร่งขึ้น

 

 

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$3,241 ล้าน

 

$2,683 ล้าน

 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

$142 ล้าน

$270 ล้าน

$(139) ล้าน

$179 ล้าน

ผลการดำเนินธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรท ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้เพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาส 4 ปี 59 เป็นผลจากการเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น แนวทางการบริหารรายได้ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสภาวะตลาดที่ฟื้นตัว
 • น้ำหนักการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในบริการ Freight Forwarding, UPS Freight และ Coyote Logistics ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
 • กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 60 อยู่ที่ 142 ล้านดอลล่าร์  กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าอยู่ที่ 270 ล้านดอลล่าร์
 • กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าไม่รวมเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

 • รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.2% เป็น 65.9 พันล้านดอลล่าร์ จากการเติบโตของการขนส่งและอัตราผลตอบแทนที่ขยายตัว
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2560 ทั้งปีอยู่ที่ 5.61ดอลล่าร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าอยู่ที่ 6.01 ดอลล่าร์
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าไม่รวมผลกระทบจากเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดและผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ
 • บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 5.2 พันล้านดอลล่าร์ในปี 60
 • จ่ายเงินปันผล 2.9 พันล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 6.4% ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 • ซื้อหุ้นคืน 16.1 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลล่าร์

ภาพรวม

ยูพีเอสรายงานการประมาณการหลังปรับมูลค่าซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป เนื่องจากการประเมินตัวเลขผลกระทบจากการปรับปรุงบัญชีโดยหักเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดในอนาคต หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เหนือความคาดหมายนั้นยากที่จะทำได้ ซึ่งจะถูกนำไปรวมในรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการบัญชีทั่วไปและอาจเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง

ริชาร์ด เปเรทซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยูพีเอส กล่าวว่า “โอกาสการเติบโตของเรากำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ภาพรวมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนที่สูงจากเงินลงทุนของยูพีเอสก่อให้เกิดช่องทางในการสร้างคุณค่าในระยะยาวเพิ่มเติมโดยการเพิ่มการลงทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ยูพีเอสสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้และก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในปี 2561 และปีต่อ ๆ ไป”

 • ยูพีเอสคาดการว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าในปี 2561 จะอยู่ระหว่าง 7.03 ถึง 7.37 ดอลล่าร์ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเบี้ยบำนาญเพิ่มเติมก่อนหักภาษีราว 200 ล้านดอลล่าร์ เนื่องจากอัตราส่วนลดที่ลดลง
 • การคาดการนี้รวมถึงผลประโยชน์จากกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้รายรับสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
 • เงินลงทุนกำหนดไว้ระหว่าง 6.5 – 7.0 พันล้านดอลล่าร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปลงทุนในเทคโนโลยี เครื่องบิน และการเพิ่มขีดความสามารถของระบบอัตโนมัติใหม่ ๆ

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.