7,379
VIEWS

สถิติเผย นักการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มการทำคอนเทนต์ประเภทวิดิโอ
ให้มากขึ้นในปี 2018

Mar 18, 2018 S.Worapol

ถึงแม้ความกระตือรือร้นในการทำคอนเทนต์แบบวิดิโอจะเพิ่มขึ้น แต่ความกังวลเรื่องของ ข่าวปลอม คอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพ และความไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและวัดผลคอนเทนต์ก็ยังเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้กับนักการตลาดอยู่มิใช่น้อย

สถิติล่าสุดจากรายงานที่ชื่อว่า CMO Mobile Marketing Guide เปิดเผยให้เห็นว่า นักการตลาดมีแผนจะเพิ่มการลงทุนในคอนเทนต์ประเภทวิดิโอในปีนี้ จากผลรายงานล่าสุดจาก YouAppi  โดยในปีนี้ กว่า 85% ของนักการตลาดที่ได้ทำการสำรวจให้ความเห็นว่า วิดิโอ จะเป็นทิศทางของคอนเทนต์ที่พวกเขาต้องการจะไปมากที่สุด เพิ่มจากปีที่แล้วถึง 10% มากกว่า 3 ใน 4 ของนักการตลาดผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า วิดิโอคือคอนเทนต์ที่สำคัญมากต่อลูกค้าและกระบวนการตัดสินใจ โดย 71% ของนักการตลาดทั้งหม วางแผนจะใช้วิดิโอเพื่อการมองหาลูกค้าฐานใหม่ๆ ในขณะที่ 65% อยากจะใช้เพื่อสร้างการรับรู้ โดยแบบสำรวจนี้ เป็นการสำรวจศึกษาจากนักการตลาดทั่วโลกกว่า 425 คน และจัดทำโดยบริษัทวิจัย Dimensional Research ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

เมื่อกล่าวถึงแพลตฟอร์มที่จะมีการใช้คอนเทนต์แบบวิดิโอ กว่า 61% ของนักการตลาดกล่าวว่ามีแผนจะใช้คอนเทนต์รูปแบบนี้บนโซเชียลมีเดีย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง 48% ในขณะที่กว่า 56% มีแผนจะใช้คอนเทนต์วิดิโอบนแอพลิเคชั่น 45% มีแผนจะใช้ในสื่อหลักแบบ Above The Line และ 42% มีแผนจะใช้บนเว็บไซต์ บนโทรศัพท์มือถือ

ถึงแม้ว่านักการตลาดทั่วโลกมีแผนจะใช้คอนเทนต์ในรูปแบบวิดิโอเพิ่มมากขึ้นแต่ความกังวลที่ตามมาติดๆคือ เรื่องของ โฆษณาที่ไม่มีคุณภาพ ข่าวปลอมต่างๆที่ความกังวลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง 33% เพิ่มเป็น 48% ในปีนี้ นอกจากนั้น นักการตลาดยังกังวลเรื่องของการวัดผล การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการทำให้โฆษณาของพวกเขาเป็นที่รับรู้และถูกพบเห็นได้จากบรรดาผู้บริโภค

นอกจากนั้น นักการตลาดทั่วโลกยังมีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในการใช้เทคโนโลยีจำพวก Machine Learning และ AI เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในทุกๆขั้นตอน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.