26,840
VIEWS

วาโวลีน ได้แรงส่งจาก “ยานแม่” ดันขึ้นท็อปไฟว์ตลาดน้ำมันเครื่อง

Mar 01, 2018 R.Somboon

บริษัทแม่วาโวลีนมองเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายธุรกิจตลาดน้ำมันเครื่องในประเทศไทย  ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่ม “วาโวลีน ประเทศไทย” ครบ100%   ตั้งเป้าขยายธุรกิจในไทย พร้อมขึ้นแท่นแบรนด์อันดับ 1 ใน 5 ตลาดน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมในประเทศไทยภายใน 3 ปี 

ไมตรี สุพรรณวัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดเปิดเผยว่าบริษัท วาโวลีน เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมน้ำมันเครื่องยี่ห้อแรกของโลกประสบความสำเร็จมากว่า 150 ปี ในกว่า 160 ประเทศทั่วโลกให้บริการในประเทศไทยมา 20 ปี  ความสำเร็จของวาโวลีนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาถือว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมียอดอัตราการเติบโตเฉลี่ย สูงกว่า 20%  

“ปัจจัยที่เข้ามามีส่วนต่อการเติบโตของวาโวลีนมาจากการทำตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและนโยบายทางการตลาด พร้อมมั่นใจในทีมงานมืออาชีพของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงการประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์พร้อมทั้งการทำกิจกรรมการตลาดควบคู่ไปด้วยตามความเหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและตัวแทนนับได้ว่าน้ำมันเครื่องวาโวลีนมีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจซึ่งในปี 2563 ได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของยอดขายมากขึ้นเป็นสองเท่า”

การเติบโตที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทแม่คือวาโวลีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจ และเข้ามาเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยซื้อหุ้นจากบริษัท วาโวลีน ประเทศไทย ครบ 100% เมื่อต้นเดือนมกราคม 2561ที่ผ่านมาด้วยเหตุผลสำคัญคือ มองเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายธุรกิจตลาดน้ำมันเครื่องในประเทศไทย และแบรนด์วาโวลีนมีโอกาสเติบโตได้อย่างมากโดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจในประเทศไทยให้เติบโตขึ้นเป็นสองเท่าในอีก 3 ปีข้างหน้า 

ทำให้วาโวลีน ประเทศไทยมีศักยภาพในการทำตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้ได้มีการทำตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและทำการตลาดด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ด้วยการส่งทีมงานไปช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหน้าร้านของลูกค้า และช่วยกิจกรรมส่งเสริมการขายกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันมอเตอร์ไซค์

อีกทั้งนำความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่และพันธมิตรธุรกิจคู่ค้า มาเป็นฐานในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องเหมาะสมมากที่สุด จนทำให้สินค้ามี Brand Loyalty สูงขึ้นและทุกๆปี ลูกค้าของวาโวลีนมียอดขายในอัตราที่เติบโตขึ้นทุกรายถือว่าตอนนี้ฐานลูกค้าแข็งแกร่งในระดับที่น่าพอใจทั้งนี้ทางวาโวลีนมีความมุ่งมั่นต่อการเพิ่มคุณค่าให้เกิดแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่งและก้าวหน้าด้วยความรวดเร็ว และความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา

“ภาพรวมของตลาดธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น วาโวลีนยังคงเดินหน้าทำ การตลาดแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา วาโวลีนมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 2,000 ราย ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย การลงทุนซื้อหุ้น 100 % ของบริษัทแม่ จะนำองค์ความรู้จากการเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมน้ำมันเครื่องที่ได้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริงมาสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ลูกค้าตลอดจนทีมงานผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารมืออาชีพที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะเข้ามาเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้วาโวลีนขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดติดอันดับ 1 ใน 5 ของตลาดน้ำมันเครื่องของบ้านเราได้สำเร็จ”

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.