16,636
VIEWS

7 กติกาใหม่จาก Facebook ที่แบรนด์ที่คนทำเพจต้องรู้

Feb 15, 2018 P.Patikom

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา Facebook ออกกฎกติกาใหม่อีก 7 ข้อเพิ่มความคุมเข้มการโฆษณาโดยใช้วิธีการนำเสนอผ่านเนื้อหาที่มีแบรนด์ ซึ่งเราขอนำเนื้อหาคำประกาศเต็มๆจาก Facebook มานำเสนอดังนี้ 

นโยบายเนื้อหาที่มีแบรนด์ 

เฉพาะบัญชีผู้ใช้ Instagram หรือโปรไฟล์และเพจเท่านั้นที่สามารถโพสต์เนื้อหาที่มีแบรนด์โดยใช้เครื่องมือเนื้อหาที่มีแบรนด์ได้

เราให้คำนิยามเนื้อหาที่มีแบรนด์ว่า เป็นเนื้อหาของผู้สร้างหรือผู้เผยแพร่ที่มี หรือได้รับอิทธิพลจากพาร์ทเนอร์ธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าบางอย่าง

เมื่อต้องการโพสต์เนื้อหาที่มีแบรนด์ ให้ใช้เครื่องมือเนื้อหาที่มีแบรนด์เพื่อแท็กผลิตภัณฑ์ แบรนด์ หรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจบุคคลที่สามที่อยู่ในเนื้อหา

เพจและโปรไฟล์ Facebook และบัญชีผู้ใช้ Instagram ที่สามารถใช้เครื่องมือเนื้อหาที่มีแบรนด์ได้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

1. อย่าใส่โฆษณาก่อน คั่นกลาง หรือหลังเนื้อหาวิดีโอหรือเสียง

2. ห้ามใส่โฆษณาแบบแบนเนอร์ไว้ในวิดีโอหรือรูปต่างๆ

3. ห้ามใส่โฆษณาปะหน้าไว้ภายในช่วงสามวินาทีแรกของวิดีโอ โฆษณาคั่นที่ไม่ได้อยู่ในช่วงสามวินาทีแรกของวิดีโอ เช่น โฆษณาคั่นกลางหรือโฆษณาต่อท้าย จะต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกินสามวินาที และต้องไม่อยู่ใน Facebook Stories และ Instagram Stories

4. เพจของรายการโชว์ต้องไม่มีเนื้อหาที่มีแบรนด์เป็นโลโก้รายการหรือในวิดีโอตัวอย่าง

5. อย่าใช้เครื่องมือเนื้อหาที่มีแบรนด์เพื่อแท็กเพจ แบรนด์ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า

6. อย่ายอมรับสิ่งที่มีค่าใดๆ เพื่อโพสต์เนื้อหาที่คุณไม่ได้สร้างหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง หรือไม่ได้มีคุณอยู่ด้วย

7. คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดเผยสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดต่อผู้ใช้งาน Facebook หรือ Instagram เช่น การเปิดเผยที่จำเป็นต่อการระบุลักษณะเชิงพาณิชย์ของเนื้อหาที่คุณโพสต์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีแบรนด์และภาพตัวอย่างที่เกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา สำหรับนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีแบรนด์ในผลิตภัณฑ์โฆษณาของเรา โปรดดูนโยบายการโฆษณาของเรา

Cr : Facebook

Media

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.