6,457
VIEWS

ซีอีโอ Starbucks เชื่อ “Bitcoin จะไม่ใช่สกุลเงินทั้งในตอนนี้และในอนาคต”

Feb 08, 2018 S.Worapol

Howard Schultz ซีอีโอ Starbucks เผยว่า ยังคงไม่ค่อยเชื่อใน Bitcoin เท่าไรนัก แต่กลับค่อนข้างเทใจและให้ความสำคัญกับ Cryptocurrency ซะมากกว่า ที่จะมาแทนที่ระบบเงินตราแบบเดิมๆ ที่ใช้กันอยู่  

“คุณคิดเห็นยังไงกับกระแสการมาของ Cryptocurrency เหตุผลที่ผมกล่าวแบบนี้ ไม่ใช่เพราะว่าผมเชื่อใน Bitcoin แต่เป็นเพราะผมไม่เชื่อต่างหาก ผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นระบบเงินตราทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต แต่ถ้าเป็ตัวเทคโนโลยีอย่าง Blockchain นี้ เป็นไปได้ เชื่อว่ามันจะยังคงมีศักยภาพในอนาคตอันใกล้ในไม่กี่ปีนี้”

ซีอีโอ Starbucks ดูเหมือนต้องการประกาศเป็นนัยๆ ว่า เขาเองจะยังไม่มีนโยบายให้สาขาร้านกาแฟของแบรนด์รับระบบเงินตรานี้มาใช้ในการรับชำระเงินในเร็ววันนี้ เพราะสาเหตุหนึ่งคือ ระบบเงินตราที่กล่าวถึงยังคงมีข้อจำกัดในการใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมายอยู่ แต่เมื่อไรก็ตามที่ระบบเงินตราเหล่านั้น ได้รับการรับรอง ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องว่ากันต่อไป

ในขณะเดียวกัน Starbucks เอง เป็นผู้นำในระบบการรับชำระเงินแบบดิจิตัลที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ My Starbucks Rewards (MSR) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานราว 14.2 ล้านคน ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรายได้จากการใช้จ่ายผ่าน MSR นี้ คิดเป็นมูลค่าราว 37% ของรายได้รวมทั้งหมดของการจำหน่ายกาแฟในทุกสาขาในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน รายได้จำนวน 11% มาจากช่องทางการชำระผ่านมือถือ

Starbucks เองมีแผนจะเร่งการเติบโตของจำนวนและรายได้จากช่องทาง MSR แต่นั่นก็ยังไม่ทำให้บริษัทพ้นปัญหาความขาดทุนจากการลดลงของจำนวนลูกค้าที่ชำระเงินแบบปกติอยู่ดี ซึ่งถือเป็นความท้าทายของแบรนด์ต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.