ขนาดค่ายรถยนต์ยังต้องปรับตัว HONDA เร่ง Reskill พนักงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

Jul 01, 2022 S.Karnteera

ปัจจุบันเทคโนโลยี Blockchain เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เนื่องจากการทำธุรกรรมมีความสะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือสูง ภาคส่วนต่างๆ จึงให้ความสนใจและนำมาใช้ในหลากหลายกิจกรรม

ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รวมกลุ่มคนรุ่นใหม่จากหลายหน่วยงานในองค์กรให้มาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักในอนาคต และจะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจฮอนด้าได้ จึงเกิด Blockchain Innovative Technology (BIT) ขึ้น ซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ของคนรุ่นใหม่ในฮอนด้าที่ได้เริ่มต้นศึกษาเทคโนโลยี Blockchain และท้ายสุดได้เลือกไอเดีย Time Banking มาพัฒนาจนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน CANDEE และร่วมมือกับ บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Blockchain ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และเพื่อขยายเครือข่ายต่อยอดการใช้งานสู่องค์กรภายนอกให้เกิดเป็นคอมมิวนิตี้ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อก่อให้เกิด Ecosystem ของ CANDEE ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ และสร้างความคุ้นเคยในการสัมผัสกับเทคโนโลยี Blockchain อีกทางหนึ่ง จึงจับมือกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นคอมมิวนิตี้พาร์ตเนอร์รายแรกของ CANDEE Ecosystem 

CANDEE เป็นแพลตฟอร์มที่ได้คอนเซ็ปต์มาจาก Time Banking และคำว่า CANDEE ประกอบด้วย “CAN” มาจาก “สามารถ” และ “DEE” มาจาก “ทำความดี” เพื่อให้การทำความดีและการใส่ใจสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้และทำได้โดยง่าย ดังนั้นแอปพลิเคชัน CANDEE จึงเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อการบันทึกและสะสมกิจกรรมการทำความดีและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ผ่านโทเคนทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

1)       โซเชียลโทเคน        (Social Token)                      ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม

2)       ฟิตโทเคน               (Fit Token)                            ได้รับจากการออกกำลังกายทุกประเภท

3)       คอมปะนีโทเคน       (Company Token)                 ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร

4)       ฮาร์ตโทเคน            (Heart Token)                        ได้รับจากการแบ่งปันจากสมาชิก CANDEE

เมื่อทำกิจกรรมและบันทึกลงแอปพลิเคชันจะได้รับ Token ซึ่งจะเก็บอยู่บนแอปพลิเคชัน CANDEE โดยจะทำหน้าที่เหมือนกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้สะสม Token ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ สมาชิก CANDEE สามารถนำ Token เหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Token ในแอปพลิเคชัน CANDEE ผ่าน Bitkub Chain เมื่อเครือข่าย Blockchain ตรวจสอบและสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้มากกว่า 50% ของเครือข่ายทั้งหมด รายการนั้นจึงจะถือว่าสำเร็จ และข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ในเครือข่าย Blockchain เช่นกัน ในส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE สามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

โดยฮอนด้าเริ่มใช้งานแอปพลิเคชัน CANDEE ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก และมีแผนขยายคอมมิวนิตี้ของ CANDEE ให้ใหญ่ขึ้น โดยคุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมมองว่าความดีไม่ควรจำกัดในกลุ่มเล็กๆ สามารถขยายออกไปให้เกิดเป็นคอมมิวนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นได้ เพื่อให้เกิด Ecosystem ของ CANDEE ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งเสริมการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ และสร้างความคุ้นเคยในการสัมผัสกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอีกทางหนึ่ง” 

เรียกได้ว่าแอปพลิเคชัน CANDEE ได้ทำ Sandbox จนประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะขยายออกไปมากขึ้นแล้ว “นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสามหน่วยงานจะสามารถใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยกันสร้าง Ecosystem เพื่อการดูแลสร้างเสริมสุขภาวะของชาวไทย โดยมีการใช้โทเคนเข้ามาช่วยในการเก็บสะสมแต้ม และแลกของรางวัลได้ในแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในองค์กร และเข้ามาช่วยขยายขอบเขตการทำงานบนแพลตฟอร์มเครือข่ายที่ทันสมัยที่ทางบิทคับได้พัฒนาขึ้น” ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริม

การผนึกกำลังของพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งในแต่ละธุรกิจ ทั้ง ฮอนด้า ผู้ริเริ่มและทำให้เกิดแอปพลิเคชัน CANDEE บิทคับ ทีมนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีบล็อกเชนและการต่อยอดไปสู่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของแอปพลิเคชัน CANDEE ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งใน CANDEE Ecosystem เพื่อเป้าหมายในการขยายสังคมแห่งการทำความดีและการใส่ใจสุขภาพในรูปแบบไม่แสวงหากำไร ออกไปอย่างไม่มีสิ้นสุด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.