วิริยะประกันภัย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบ่อนไก่

Jun 27, 2022 -None-

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ จำนวนกว่า 90 ครัวเรือน โดยก่อนหน้านี้ กลุ่มวิริยะจิตอาสาในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนลุมพินีของบริษัทฯซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุได้เร่งเข้าไปยังพื้นที่เพื่อให้การเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมประเมินความต้องการเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงสิ่งของจำเป็นและดำเนินการประสานมายังส่วนกลางของบริษัทฯ ในการนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปส่งมอบดังกล่าว

 

วิริยะประกันภัย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.