BAM มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือชาวชุมชนบ่อนไก่

Jun 23, 2022 -None-

ดนัย  ด้วงเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 2,016 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ พระราม 4 โดยมี มาศวัลย์  ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ เขตปทุมวัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.