บิ๊กซี ลงนาม MOU กับสจล. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา

Jun 18, 2022 -None-

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ผ่านเครือข่าย สาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ โดยมีคณะอาจารย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.