เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล สนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jun 13, 2022 -None-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนทีมจากประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ณ ไอล์ออฟแมน (Isle of Man– เกาะระหว่างอังกฤษและไอร์แลนด์)ในเดือนกรกฎาคม 2565นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันด้านภาษาศาสตร์โลก

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 6จากขวา) กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้แก่รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์(ที่5จากซ้าย) คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล(ที่ 3 จากซ้าย)  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 พร้อมตัวแทน ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติให้เป็นหน่วยงานในประเทศไทยที่สามารถส่งทีมผู้แข่งขันไปเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ในปีนี้มีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 20 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก มาเข้าแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Linguistic Olympiad) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ได้รับคะแนนสูงสุด จำนวน 4 คนไปเป็นตัวแทนของประเทศเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก เอสโซ่ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจรภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้ร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันสู่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับนานาชาติ

 

การศึกษา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.