กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิตตอกย้ำความเป็นผู้นำ เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด

Jun 06, 2022 -None-

บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘Green Insurer’ หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรเปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด “Climate Change”เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดการใช้พลังงานและควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตได้มีการเริ่มการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องมากถึง 110,000 ต้นผ่านโครงโครงการปลูกป่าปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้นโดยเป็นโครงการที่ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการปลูกป่าบูรณาการ จำนวน 10,000 ต้นจากความร่วมมือกับสถาบันสร้างชาติ ซึ่งจำนวนต้นไม้ดังกล่าวเป็นผลมาจากแคมเปญ Go Green ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษในทุกส่วนของการดำเนินงานของธุรกิจทั้งลูกค้า พนักงาน และฝ่ายขาย และเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้แทนนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหินและแหล่งน้ำมันปิโตเลียมรวมถึงตั้งเป้าหมายการลงทุนในบริษัทสีเขียวจำนวน 9 พันล้านบาทในปีพ.ศ.2565

แคมเปญโฆษณา “Climate Change” มีแผนการสื่อสารไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์โดยแคมเปญโฆษณาจะเริ่มออกอากาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปบริษัทฯมุ่งหวังว่าโครงการและกิจกรรมต่างๆจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเริ่มที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะก้าวเพื่อให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆของบริษัทฯสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือhttps://www.krungthai-axa.co.th/thหรือhttps://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers

 

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.