บ้านปูสนับสนุนการจัดทำถุงสู้ภัยโควิด มูลค่า 3 ล้านบาท

May 28, 2022 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการสู้ภัยโควิด ปีที่ 2 ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิเพื่อสังคมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ในการจัดทำถุงสู้ภัยโควิดจำนวน 1,500 ถุง มูลค่า 3 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศไทย ให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องโดยถุงสู้ภัยโควิดดังกล่าวได้บรรจุยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการรักษาตัวที่บ้าน

บ้านปูดำเนินภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่ากองทุน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 500 ล้านบาท โดยเน้นให้การสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขรวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.