เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

May 26, 2022 -None-

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เป็นต้นไป

นางจันทนิดา สาริกะภูติ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางจันทนิดา  สาริกะภูติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.