มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงฯ สานต่อโครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

May 23, 2022 -None-

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด นำโดย ชินจิ คามิยะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เดินหน้าสานต่อ โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ระบบทวิภาคี) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ด้านเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิค ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ การลงนาม MOU ร่วมกันเป็นหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทย ให้เป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.