แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ร่วมโครงการ “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย”

May 20, 2022 -None-

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสัญชาติไทย ร่วมขบวน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเครือข่ายพันธมิตร เดินสายแนะนำนวัตกรรม ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending, Qbox ตู้ชำระเงินออนไลน์ระบบ Hybrid, ตู้เติมเงิน Kapook Topup และร้านสะดวกซัก Fast24 พร้อมแนะวิธีการใช้เทคโนโลยีมาจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ร่วมงาน ในงานสัมมนาให้ความรู้ด้วยหลักสูตร “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย” เพื่อตอบรับผลักดันร้านโชวห่วยให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย  สามารถลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายใต้ระบบบริหารจัดการหลังบ้านอัจฉริยะ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น สร้างรายได้และยกระดับร้านค้าโชวห่วยให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย สะดวกซื้อและสร้างรายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กอบเดช นามประกาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าว “ท่ามกลางการแข่งขันตลาดค้าปลีก (retailing) พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการบริการร้านโชวห่วยให้สามารถนำเทคโนโลยีมาแข่งขันการบริการที่ต้องการการปรับตัวในการจำหน่ายสินค้ายุค New normal บริษัท  แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จึงตอบรับและผนึกกำลังในฐานะพันธมิตร กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยการร่วมเดินทางแนะนำช่องทางใหม่ในการบริการรูปแบบต่างๆ ผ่านตู้อัตโนมัติที่สามารถสร้างยอดขายได้ 24 ชั่วโมง แก่ผู้ร่วมสัมมนาที่ทำธุรกิจร้านโชวห่วย “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย”

ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันร้านโชวห่วยให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย ด้วยสินค้าหลากชนิด ไม่ว่าจะเป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending , Qbox ตู้ชำระเงินออนไลน์ระบบ Hybrid, ตู้เติมเงิน Kapook Topup และ ร้านสะดวกซัก Fast24 พร้อมระบบหลังบ้านอัจฉริยะ ที่สามารถรายงานผลยอดขายแบบ Real Time ที่จะทำให้ร้านโชวห่วยสามารถบริหารจัดการระบบสินค้า ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดๆ ก็ตาม โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ มีการจัดสัมมนาจำนวน รวม 12 ครั้งใน 4 ภูมิภาค โดยจะสามารถเข้าชม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของบริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ได้ตามวัน และสถานที่ดังนี้คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2565  สถานที่ ร้านอกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และวันที่ 25 มิถุนายน 2565 สถานที่ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี มั่นใจว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีของเราจะช่วยยกระดับร้านโชวห่วยให้เป็นร้านสมาร์ทโชวห่วย  ที่มียอดขายจากการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว สะดวกสบาย และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

Digital

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.