3เอ็ม เปิดตัวโครงการ School Zone Road Safety เพิ่มความปลอดภัยถนนเขตโรงเรียนทั่วโลก

May 19, 2022 -None-

จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปทั่วโลก เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และเพื่อที่จะช่วยปกป้องชีวิตของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอย่างเด็กๆ ทาง 3เอ็ม จึงประกาศความตั้งใจในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งทางม้าลายและป้ายจราจรในเขตโรงเรียน ช่วยให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นบนท้องถนนดีขึ้น ตั้งเป้า 100 โรงเรียน 23 ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย ภายในปี 2567

โดย 3เอ็ม ได้จัดทำงานวิจัยสำรวจความคิดเห็นของผู้คนใน11 ประเทศทั่วโลก เพื่อจัดอันดับความกังวลของผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองในหัวข้อเกี่ยวกับการเดินทางไปและกลับบ้านอย่างปลอดภัย และมุมมองเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินทางในเขตชุมชนของตน ซึ่งผลสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยว่า

กว่า 46% ของผู้ทำผลสำรวจสูญเสียสมาชิกในครอบครัว รวมถึงคนใกล้ชิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผลสำรวจทั่วโลกที่คิดเป็น 33% เท่านั้น ขณะเดียวกันผลสำรวจ Vaccines for Roads Big Data Tool ของ International Road Assessment Programme’s (iRAP) หน่วยงานการกุศลที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่มยุโรป ที่กำหนดเกณฑ์นานาชาติเพื่อยกระดับถนนให้มีความปลอดภัยภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถเข้าใจตรงกันทุกประเทศ เผยว่า อุบัติเหตุบนถนนคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 2,000 คนและบาดเจ็บ 54,000 คนทุกวัน ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ประเทศไทย รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2561 โดยองค์กรอนามัยโลกเผยว่า ไทยติดอันดับประเทศที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในโลก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 หรือที่เรียกกันว่า “เจ็ดวันอันตราย” จากสถิติมีรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 2,700 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 333 ราย

วิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า การยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ซึ่งเป็นปณิธานขององค์กรเสมอมา ดังนั้น เรมีความยินดีอย่างยิ่งในการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็กนักเรียน และผู้ใช้ถนนในชุมชน โดยทาง 3เอ็ม ประเทศไทย ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ในบริเวณโรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี โดยได้จัดทำทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน ป้ายสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ผู้ใช้พาหนะชะลอความเร็วลง รวมทั้งมีการบำรุงรักษาเครื่องหมายจราจรทางข้าม และป้ายเตือนทางข้ามให้อยู่ในสภาพที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3เอ็ม ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนต่างๆ ทั่วโลกเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับทุกคน ภายใต้เป้าหมายพาทุกคนในครอบครัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย และตั้งแต่ปีนี้ จนถึงปี 2567 ทาง 3เอ็มตอกย้ำความมุ่งมั่นด้วยโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตโรงเรียน ทั้งถนนที่ขาดการพัฒนา การขาดแคลนทางม้าลาย ไปจนถึงทัศนวิสัยทางจราจรที่ไม่ดีในเขตโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ 3เอ็ม จึงตระหนักถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับความสูญเสียเหล่านี้และตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความปลอดภัยในท้องถนนในเขตโรงเรียนมากขึ้น

ในฐานะสมาชิกของ UN Global Compact 3เอ็ม เชื่อมั่นในบทบาทของการเป็นพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วนเช่น ความปลอดภัยทางถนนและการขนส่ง นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังเป็นผู้ลงนามในการเรียกร้องให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดิน ยุติการเสียชีวิตบนท้องถนน (Call on President Biden to End Roadway Fatalities) และการให้คำมั่นในทศวรรษแห่งการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในการป้องกันอย่างน้อยร้อยละ 50 ของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนภายในปี 2573

หากท่านต้องการมีส่วนร่วมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ School Zone Road Safety ของ 3เอ็ม สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 3M.com/schoolzonesafety

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.