ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ แก่ บมจ. ดูโฮม เพื่อต่อยอดการลงทุนขยายสาขา

May 19, 2022 -None-

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) โดย นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)  โดยนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร โดยบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ซึ่งมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อในครั้งนี้ประกอบด้วย สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว โดยนำไปใช้เพื่อขยายสาขาใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ สาขา  จ.กาญจนบุรี และสาขา จ.บุรีรัมย์

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง โดยพร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้าง มอบแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคาร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.