ธนาคารกรุงเทพ อันดับ 1 “ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด” จากผลสำรวจ 2022 Thailand’s Most Admired Brand

May 19, 2022 -None-

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติยศ ในฐานะธนาคารที่ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภค ประจำปี 2022 โดยมีคะแนนอันดับ 1 ในหมวด “ธนาคารและบริการทางการเงิน” กลุ่มธนาคาร จากการสำรวจวิจัยในโครงการ 2022 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy? โดยนิตยสาร BrandAge ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคทั่วประเทศรวมทั้งนักการตลาดที่มีการรับรู้ต่อแบรนด์ของแต่ละองค์กรผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน เพื่อเป็นดัชนีที่ช่วยชี้วัดการรับรู้และความนิยมชื่นชอบของแบรนด์ในสายตาผู้บริโภค

 

รางวัล

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.