ปตท.สผ. คว้ารางวัลโครงการเพื่อสังคมในเวทีระดับสากล 2022 Global CSR Excellence & Leadership Awards

May 10, 2022 -None-

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล 2002 Global CSR Excellence & Leadership Awards ด้านสาธารณสุข จากเวที The 11th World CSR Congress ที่นครมุมไบ ประเทศอินเดีย จากการที่ บริษัท พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำเนินโครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก  (The Stunting Prevention Program) ในพื้นที่นูซาเต็งการาตะวันออก (East Nusa Tenggara: NTT) เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

โครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก เป็นความร่วมมือระหว่าง พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย สำนักเลขานุการรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลท้องถิ่นนูซาเต็งการาตะวันออก องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชนในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 และจะเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการดังกล่าวของพื้นที่อื่นๆ ในอินโดนีเซีย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.