พนักงาน ปตท.สผ. เริ่มปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทย

May 04, 2022 -None-

พนักงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งประจำแท่นผลิตก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งอ่าวไทย แหล่งเอราวัณ แหล่งปลาทอง แหล่งสตูล และแหล่งฟูนาน ในโครงการ  จี 1/61 และพนักงานประจำแท่นบงกช ในโครงการจี 2/61 ได้เริ่มปฏิบัติงานสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลิตก๊าซฯ รองรับความต้องการใช้พลังงานของคนไทย และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

 

ปตท.สผ. ได้เข้าเป็นผู้ดำเนินโครงการจี 1/61  และโครงการ จี 2/61 ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 โดยโครงการทั้งสองประกอบด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพการผลิตก๊าซฯ รวมกันถึง 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 60 ของประเทศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.