รถไฟของบริษัท Tokyu ในญี่ปุ่น ใช้พลังงานสะอาดขับเคลื่อนแล้ว

May 02, 2022 P.Patikom

บริษัทรถไฟ Tokyu Railway ของญี่ปุ่น ซึ่งให้บริการรถไฟโดยสารสายสำคัญที่วิ่งระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองโยโกฮามา ได้นำพลังงานหมุนเวียน (พลังงานสะอาด, พลังงานสีเขียว) มาใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟของตนแล้ว

พลังงานหมุนเวียนที่ใช้กับรถไฟของบริษัทรถไฟ Tokyu จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ได้แก่ พลังน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลม

การดำเนินการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นมา

นั่นหมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเครือข่ายรถไฟ 7 สาย และรถราง 1 สาย ของบริษัทรถไฟ Tokyu ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ และยังใช้พลังงานสีเขียว (พลังงานหมุนเวียน, พลังงานสะอาด) ในสถานีรถไฟทุกสถานี รวมถึงการใช้กับตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม กล้องวงจรปิด และไฟส่องสว่าง

บริษัทรถไฟ Tokyu ซึ่งมีพนักงาน 3,855 คน เป็นผู้ดำเนินการรถไฟรายแรกในญี่ปุ่นที่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ระบุว่า การลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยต่อปี ของครัวเรือนในญี่ปุ่น 56,000 ครัวเรือน

เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใช้โดยรถไฟของ Tokyu เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ส่วนอีก 2 ตัวเลือกคือแบตเตอรี่และพลังงานไฮโดรเจน

Yoshimasa Kitano ผู้ช่วยผู้จัดการ ณ สำนักงานใหญ่ของ Tokyu (Assistant Manager at Tokyu's Headquarters) กล่าวว่า “เรายังไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นการบรรลุเป้าหมายของเรา แต่เป็นเพียงการเริ่มต้น”

การดำเนินการดังกล่าวของ Tokyu มีความสำคัญสำหรับญี่ปุ่น เพราะประเทศนั้นปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากเป็นอันดับ 6 ของโลก ญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมาย ในการทำให้เป็นประเทศคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2050

ปัจจุบัน มีเพียง 20% ของไฟฟ้าที่ใช้ในญี่ปุ่นที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน, อ้างอิงตามข้อมูลของ Institute for Sustainable Energy Policies ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว

ซึ่งช้ากว่าประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน 84% ของพลังงานที่ใช้ มาจากไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน นิวซีแลนด์หวังว่าจะทำได้ 100%  ภายในปี 2035

บริษัทรถไฟ Tokyu มีรางรถไฟยาวกว่า 100 กิโลเมตร (64 ไมล์) ให้บริการผู้คน 2.2 ล้านคนต่อวัน รวมถึง "มนุษย์เงินเดือนทั้งชายและหญิง" ที่เดินทางไปกลับระหว่างบ้านและที่ทำงาน และเด็กนักเรียนในเครื่องแบบ

Cr : abc NEWS

Source

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.