ยูนิโคล่ 2022 เน้นสร้างเครือข่ายพันธมิตร สานต่อนโยบายความยั่งยืน

Apr 22, 2022 S.Vutikorn

ปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่ยูนิโคล่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมายูนิโคล่ได้ทำธุรกิจเพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนมาตลอด ตามนโยบายของบริษัทแม่ คือ ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ที่กระจายไปทั่วผ่านแนวคิด LifeWear

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนในปีงบประมาณ 2030 ของฟาสต์ รีเทลลิ่ง ประกอบด้วยความคิดริเริ่มสำคัญ 2 ประการ คือ 1. ผลิตเสื้อผ้าที่ดีสำหรับผู้คนและสังคม และ 2. ผลิตเสื้อผ้าที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • ผลิตเสื้อผ้าที่ดีสำหรับผู้คนและสังคม

ส่งเสริมการจัดตั้งสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนของทุกๆ คน รวมถึงพนักงานของบริษัทและผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมด ตลอดจนดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นร่วมกับลูกค้า

 • เพิ่มให้มีผู้บริหารผู้หญิงสูงถึง 50% ของจำนวนผู้บริหารทั้งหมด
 • ฟาสต์ รีเทลลิ่งได้เข้าร่วม The Valuable 500 หรือกลุ่มธุรกิจระดับโลก 500 กลุ่มที่ริเริ่มและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในสังคม
 • เคารพความแตกต่างและหลากหลายของพนักงาน สร้างที่ทำงานที่พนักงานสามารถใช้ความ    สามารถได้อย่างเต็มที่ พร้อมสนับสนุนตำแหน่งงานสำหรับผู้ทุพพลภาพอย่างน้อย 1 ตำแหน่งในร้านสาขา

 

 • ผลิตเสื้อผ้าที่ดี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา

 • ให้ความสำคัญต่อจริยธรรมและมีความรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ ผ่านการรับรองความยั่งยืนและการติดตามการผลิตวัตถุดิบทั้งจากพืชและสัตว์
 • มีการช่วยเหลือทางสังคมภายในปี 2568 สูงถึง 10,000 ล้านเยน (ประมาณ 288 ล้านบาท) และ      มีสนับสนุนทั้งผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาสรวมกว่า 10 ล้านคน
 • ขยายการบริจาคเสื้อผ้าให้ถึง 10 ล้านชิ้น ภายในปี 2568
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ร้านค้าและสำนักงานถึง 90% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานลงถึง 20%
 • เพิ่มสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประมาณร้อยละ 50
 • ตระหนักถึงแนวคิด “ขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste) ตั้งแต่ต้นกระบวนการด้วยการลดการใช้งาน      การเปลี่ยนวัสดุ การนำมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลวัสดุในกระบวนการส่งมอบเสื้อผ้าให้แก่ลูกค้า

โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายว่า เป้าหมายด้านความยั่งยืน คือสิ่งที่ยูนิโคล่ทำมาตลอด 20 ปี ด้วยความเชื่อที่ว่าการส่งมอบเสื้อผ้าที่ดีจะสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นได้ เพราะเสื้อผ้าคือปัจจัย 4 เทียบเท่าอาหาร และที่อยู่อาศัย

“เราเชื่อว่าปรัชญา LifeWear สามารถทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้ ในฐานะหนึ่งในบริษัทเครื่องแต่งกายชั้นนำระดับโลก เราเห็นว่านี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมในเชิงรุก และช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้ปรับตัวอย่างจริงจังเพื่อสร้างสังคมและโลกที่ดีขึ้น เราให้ความสำคัญในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ผู้คน และสังคม”

ที่ผ่านมายูนิโคล่ ประเทศไทย สนับสนุนความยั่งยืนเพื่อผู้คนและสังคม โดยได้ร่วมมือกับองค์กรหลายภาคส่วน อาทิ ร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญา เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน หรือ สนับสนุนงานด้านวิชาการ โดยความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันสร้างแผนงานธุรกิจที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่ภายใต้งาน CHULA EXPO 2022 หรือ งานจุฬาฯ วิชาการ' 65

ส่วนเรื่องของการทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ยูนิโคล่มุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์เรื่องการลดผล กระทบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนได้นำมาปรับใช้ในทุกกระบวนการด้านธุรกิจของยูนิโคล่ ตั้งแต่การวางแผนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การวางจำหน่าย และการจัดการ รวมไปถึงการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้า 100% ที่ร้านสาขาของยูนิโคล่ผ่านการแลกใบรับรองพลังงานหมุนเวียน 100%* (I-REC) ภายใต้การทำงานร่วมกับบริษัท รีแอค จำกัด ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยยูนิโคล่ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยคาร์บอน 100% จากไฟฟ้าที่ร้านสาขาและสำนักงานภายในปี 2566 นอกจากนี้ความยั่งยืนสู่ “ขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste) ยูนิโคล่ ประเทศไทยได้ร่วมมือกับ บริษัท    เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP นำกล่องกระดาษเหลือใช้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เฟอร์นิเจอร์กระดาษ พร้อมส่งมอบให้ค่ายผู้ลี้ภัยของ UNHCR ใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับแผนงานในปีนี้ ทางยูนิโคล่จะเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสานต่อนโยบายความยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้น

ล่าสุดยนูนิโคล่ได้ร่วมมือกับ บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) ภายใต้การดูแลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านสังคมและโลกที่ยั่งยืน

โดยทางยูนิโคล่ ประเทศไทย เลือกซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนจาก ReAcc เพื่อใช้ทดแทนการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในร้านยูนิโคล่ทุกสาขาในประเทศไทย นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืน

ส่วนความร่วมมือกับ SCGP นั้น ทั้ง 2 บริษัทจะช่วยกันพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการนำเอาบรรจุภัณฑ์ที่เหลือจากการขนส่งมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์กระดาษที่แข็งแรงและสวยงาม ส่งมอบให้ค่ายผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และอีกส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นกระดาษพิมพ์เขียน เพื่อใช้งานในยูนิโคล่ 32 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

พบว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถจัดเก็บกล่องกระดาษเหลือใช้ได้แล้วกว่า 97 ตัน พร้อมขยายผลความร่วมมือไปยังยูนิโคล่สาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.