5 กลยุทธ์ AIS Business ตั้งเป้าสู่ Cognitive Telco องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ

Apr 20, 2022 N.Rotchana

AIS มีการเปลี่ยนผ่านจาก Telecom Operator หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็น Digital Life Service Provider โดยสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือได้มีบริการดิจิทัลต่างๆ เพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนมาก ต่อยอดการสร้างรายได้ด้วยการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์หลากหลายอุตสาหกรรม

ล่าสุดปีนี้ได้ตั้งเป้าสู่การเป็น Cognitive Telco องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ โดยปีที่ผ่านมาได้เข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร ภาค ธุรกิจ และ SMEs ในหลายมิติ ด้วยความมุ่งมั่นในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital Infrastructure เสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันเพิ่มศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อการทรานสฟอร์ม ภาคธุรกิจเข้าสู่ Digital Process แบบ 100% ด้วยบริการและโซลูชั่นด้านต่างๆ

ทำให้ปีนี้จะเป็นก้าวสำคัญของ AIS Business ที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Telco ที่จะมาช่วยต่อยอดเป้าหมายการทำงานในฐานะผู้นำตลาดที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันดิจิทัล เทคโนโลยี กลุ่มลูกค้าองค์กรของ AIS Business

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ AIS “ในปีนี้เราจะยกระดับตัวเองจากผู้ให้บริการดิจิทัลสู่การเป็น Cognitive Telco หรือองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้ภารกิจในการนำเทคโนโลยีเข้าช่วยการทรานสฟอร์มให้ภาคธุรกิจมีเครื่องมือและขีดความสามารถจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของเราในครั้งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศมีเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายในอนาคต”

ด้วย 5 กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงหน้าตาขององค์กร ธุรกิจให้มีศักยภาพพร้อมรับมือทุกโอกาส ความท้าทาย และการแข่งขัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ไทยให้มีแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตได้ในปีนี้

1. 5G Ecosystem เชื่อมต่อ 5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ยกระดับการเชื่อมต่อ และการใช้งานของลูกค้าให้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดึงศักยภาพของโครงข่าย 5G ที่ AIS ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้รองสำหรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในเรื่องต่างๆ ภายใต้ Ecosystem เดียวกัน อาทิ AR/VR, Robotic, AI และ IoT ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

“นอกจากนี้ยังมีการลงทุนโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุน 3 - 3.5 หมื่นล้านบาท โดยปีนี้จะขยายการครอบคลุม (Coverage) จากปีก่อน 76% เป็น 85% และจะมีการเปิดตัว Solution ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้แบนด์วิธ 5G ได้”

2. Intelligent Network ยกระดับการทำงานของโครงข่าย เป็นผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงและเครือข่ายไร้สายสำหรับลูกค้าองค์กร ด้วยการมี Gateway ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งแบนด์วิธในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเพื่อส่งมอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าตามรูปแบบและพฤติกรรมของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. Digital Infrastructure & Platform เสริมความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม ด้วยการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ AIS สามารถขยายผลการให้บริการลูกค้าองค์กรในฐานะผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้าน CCII ที่ครอบคลุม เทคโนโลยีที่ครบครัน ทั้ง โซลูชั่นคลาวด์ (Cloud) บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริการIoT (Internet of Things) และ บริการด้านไอทีโซลูชัน (ICT Solution)

4. Data-Driven Business เพิ่มโอกาสการเติบโตด้วย Business Big Data นำประสบการณ์ด้านงานดูแลลูกค้าทั่วไป มาเสริมกับการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน รวมถึงอาวุธใหม่ๆ สำหรับการสื่อสารทางการตลาดที่จะสร้างยอดขายและการเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

5. Trusted Professional ส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ วันนี้ AIS Business มีบุคลากรในสายงาน ICT ที่เชี่ยวชาญและรอบด้านทำให้การส่งมอบบริการเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจ มีความต่อเนื่อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาประเมิน ติดตั้ง บริหารโครงการ และบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

“ปีที่ผ่านมาภาพรวมของรายได้กลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้นกว่า 16% และจะเข้มข้นกว่าเดิมเพื่อเป้าหมายใหม่ นั่นคือการเป็น Cognitive Telco”

จากการติดตามกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า AIS มีการลงทุนด้านโครงข่าย 5G และ ICT เพื่อนำมาเชื่อมต่อการทำงานกับลูกค้าองค์กร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ไปจนถึงกลุ่ม SME ให้มีความพร้อมในการทำ Digital Transformation เมื่อธุรกิจเหล่านี้มีความพร้อมที่จะเติบโต นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ประยุกต์ เสริมกับการทำงาน จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงการที่พนักงานนั้นมีความเชี่ยวชาญ พร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.