ดีป้า ประกาศรายชื่อ-มอบรางวัลในกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon

Apr 18, 2022 -None-

ดีป้า พร้อมพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประกาศรายชื่อและมอบรางวัลแก่ 10 สุดยอดทีมผู้เข้าแข่งขันจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ที่มาร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 3 กลุ่มหลักของประเทศ ภายหลังขับเคี่ยวกันมายาวนานถึง 168 ชั่วโมง จนได้มาซึ่งสุดยอดนวัตกรรมที่จะมาช่วยพลิกโฉมประเทศ

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการยกระดับทักษะดิจิทัลแก่คนไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวมอร์มอล) หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้คนต้องเร่งปรับพฤติกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวก ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ เพื่อเดินหน้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดย ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้จัดทำโครงการ HACKaTHAILAND ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนไทย โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ การแข่งขัน HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ที่จัดขึ้นเพื่อระดมสมองสู่แนวความคิดใหม่ ร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง

 

HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon เป็นการแข่งขัน Hackathon ในระยะเวลา 168 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้ง 126 ทีมจะได้รับโจทย์จากทางรายการ ก่อนร่วมกันระดมแนวคิด และนำเสนอต่อคณะกรรมการ จากนั้นจะมีการคัดเลือก 3 รอบ ซึ่งในรอบแรก Elimination Pitching จะคัดเลือก 30 ทีมสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด รอบที่สอง Semi-final Pitching จะคัดผู้เข้าแข่งขันเหลือ 20 ทีม และรอบสุดท้าย Final Pitching ผู้เข้าแข่งขันจะถูกคัดเหลือเพียง 10 ทีม ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาจริงกับหน่วยงานพันธมิตร และจะมีการติดตามการทำงาน รวมถึงผลงานของ 10 ทีมผู้ชนะอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือนหลังการแข่งขัน (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565)

ภายหลังขับเคี่ยวกันมายาวนานถึง 168 โมง จนมาถึงการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ภายใต้โครงการ HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities วันนี้แสดงให้เห็นว่า ทุกทีมต่างทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการระดมสมอง ต่อยอดแนวความคิด เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมดิจิทัลที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาใน 3 ภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และแม้ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมจะมีต้องเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 แต่ทุกทีมต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับวิทยากรทุกคนอย่างสุดความสามารถ ในนามของ  ดีป้า ขอขอบคุณน้อง ทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของเรา และขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้กับน้อง ที่ไม่ได้รับคัดเลือก และขอให้ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศต่อไปผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ได้แก่ ทีม Wang: Data Market (ว่าง: ตลาดข้อมูล) กับผลงานพื้นที่ช่วยเหลือคนว่างงานให้สามารถสร้างรายได้ผ่าน การจัดระเบียบข้อมูล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม NBP กับผลงาน แอปพลิเคชันที่จะย้ายทั้งทะเลมาในมือคุณ รับเงินรางวัล 500,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Unknow กับผลงานแพลตฟอร์มแบ่งปันวัฒนธรรมอาหารให้กับนักท่องเที่ยว รับเงินรางวัล 300,000 บาท และทีมผู้ชนะอันดับที่ 4-10 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท

นอกจากนี้ ทีมผู้ชนะ 5 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์ Fast Track เข้าสู่รอบ Investor Pitch ของมาตรการ depa Digital Startup Fund โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกทีมได้นำเสนอผลงานของตนเองกับกลุ่มนักลงทุน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

โครงการ HACKaTHAILAND จะมีไปจนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 . HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ได้ที่ LINE Official Account: @depaThailand หรือ Facebook Page: HACKaTHAILAND และ depa Thailand

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.