เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลมอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานแก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

Apr 18, 2022 -None-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบอุปกรณ์สำนักงานสภาพดีพร้อมใช้งานให้แก่ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดระบบอุปกรณ์การเรียนและของใช้สำนักงาน ในบ้านพักเด็กในศูนย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น 

 

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สุรฉัตร ศาสตราพรหม ผู้จัดการฝ่ายอาคาร บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด และ ยุทธนา เอื้ออัมพร   ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ร่วมกันมอบอุปกรณ์สำนักงานดังกล่าว จำนวน 135 ชุดให้กับบาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ และทีมงาน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งการบริจาคครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ทางบริษัทฯได้จัดสรรอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วแต่สภาพดีให้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ แทนการปล่อยทิ้งให้ไร้ค่า

 

ศูนย์เมอร์ซี่ ประกอบด้วยบ้านพักสำหรับเด็กเร่ร่อนที่สถานสงเคราะห์เด็กเมอร์ซี่  มีศูนย์สุขภาพและอนามัยชุมชน บ้านแม่และเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และสถานที่ประชุมของชุมชนซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชนแออัดคลองเตย มีสวนหย่อมพรรณไม้ สนามหญ้า สนามเด็กเล่น และหลุมทราย สำหรับเด็กๆได้ใช้ชีวิตสนุกสนาน ซึ่งต่อมาได้รับการบริจาคช่วยเหลือปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ ตู้เอกสารที่รับบริจาคในครั้งนี้ จะช่วยในการทำงานด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลและสิ่งของให้ดียิ่งขึ้น

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.