FDA อนุมัติฉุกเฉินสำหรับการทดสอบ COVID-19 ด้วยเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจ

Apr 15, 2022 P.Patikom

องค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ในการใช้เครื่องมือทดสอบ COVID-19 ที่ผลิตโดย InspectIR Systems ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว จะรวบรวมตัวอย่างลมหายใจและวิเคราะห์สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ Coronavirus ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดแรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,409 คน ที่รับการทดสอบ เครื่องมือดังกล่าวระบุการติดเชื้อ COVID ที่เป็นบวกอย่างถูกต้อง 91.2% ของผู้ที่ติดเชื้อ และระบุตัวอย่างที่เป็นลบถูกต้อง 99.3%

FDA ได้กล่าวในการแถลงข่าวว่า ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันถูกพบในการศึกษาติดตามผล ซึ่งเน้นที่ตัวแปรโอไมครอน (Omicron Variant) ที่ติดต่อได้ของเชื้อ Coronavirus

จากข้อมูลของ InspectIR การทดสอบทำโดยการหายใจออกในท่อ ในลักษณะเดียวกับการเป่าลูกโป่ง และให้ผลลัพธ์ภายในสามนาที

FDA กล่าวว่า เครื่องมือทดสอบนี้มีขนาดประมาณกระเป๋าเดินทางที่ถือขึ้นเครื่องบินได้ และการทดสอบลมหายใจสามารถทำได้ใน สำนักงานแพทย์ โรงพยาบาล และ สถานที่ทดสอบอื่น ๆ

FDA ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลทดสอบ COVID-19 ที่เป็นบวก ที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจของ InspectIR ควรได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบระดับโมเลกุล (Molecular Test) ด้วย

Cr : USA TODAY

Source

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.