เตรียมจัด “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ท่องเที่ยววิถีสไตล์ NEW NORMAL

Mar 30, 2022 -None-

จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับงานเทศกาลมหกรรมความสนุกที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่งดงามWater Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทยภายใต้แนวคิด สายน้ำ ยาม ฟ้าใส โดยเน้นการจัดงานแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ที่จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้จัดที่จังหวัดภูเก็ต และภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน 

 

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นี้ ได้มีการจัดแถลงข่าวงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทยครั้งที่ 7 เวลา 18.00 . ลานด้านหน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร อย่างเป็นทางการ โดยมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย สุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ... วิถีไทย ร่วมด้วยพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนอีกหลายภาคส่วน ร่วมในงานดังกล่าว                

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.