5,131
VIEWS

MQDC ปลุกกระแส ศิวิไลซ์ เอจจิ้ง มนุษย์กับสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

Jan 16, 2018 P.Narata

แมกโนเลีย ควอลิติ้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี WELL – BEING AND SUSTAINABILITY FORUM, BANGKOK 2018 ในหัวข้อ “การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี และอย่างยั่งยืน” ขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย

โดยงานสัมมนาครั้งนี้ มุ่งชูประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมเสวนามาร่วมกระตุ้นให้วงการธุรกิจให้ความสำคัญกับประเด็นความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำธุรกิจ และวางแผนงาน ซึ่งต่างก็ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ ได้แก่ สถาปัตยกรรม การออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้บริโภค สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและสาขาสาธารณสุข 

รัช ตันตนันตา ประธานผู้อำนวยการบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น บริษัทแม่ของ MQDC กล่าวว่า MQDC ตั้งเป้าในการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดการปรับกระบวนความคิดในการดำเนินกิจการท่ามกลางกระแสท้าทายของโลก ซึ่ง MQDC มุ่งมั่นในพันธะกิจที่จะร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น โดยเน้นที่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และประเด็นที่สองคือ สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย 2 ค่านิยมหลักนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญของหลักการ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นปรัชญาในการทำงานของ MQDC

“วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืนเป็นค่านิยมหลักในการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องส่วนตัวละในการประกอบอาชีพ ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มีความสำคัญมากท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะปัญหาจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงภาวะสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของชุมชนเมือง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากโดยมีจำนวนผู้จองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์มากกว่า 1,000 ที่นั่ง ในจำนวนนี้ 50% เป็นกลุ่มนักธุรกิจ และหนึ่งในสามเป็นนักวิชาการ ที่เหลือเป็นสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า ความตื่นตัวของกระแสตอบรับต่องานสัมมนาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับรู้ของสังคมว่าสิ่งที่สังคมต้องการขณะนี้คือการจัดลำดับความสำคัญเสียใหม่ ให้ความเป็นอยู่ที่ดี และยั่งยืนเป็นอันดับแรก โดย MQDC ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจหลักที่ต้องการผลักดันให้เรื่อง “ความเป็นอยู่ที่ดี” เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่กับมนุษย์แต่กับทุกๆ สรรพสิ่งที่มีชีวิต ผ่านการนำเสนอวิธีใหม่ๆ เพื่อให้มีการนำไปใช้แก้ไขปัญหาจริงๆ ไม่ใช่เฉพาะในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เพื่อทุกๆ ภาคส่วนต่างสามารถนำไปใช้ได้

“กระแสตอบรับที่ดี แสดงให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในประเด็นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืน MQDC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ จากทั่วโลกเพื่อมาช่วยทำให้โครงการของเราร่วมสร้างชีวิตที่ดีและความยั่งยืนมากขึ้น การสัมมนานี้ได้รวบรวมผู้รู้และมีความเชี่ยวชาญจากหลากสาขาเข้ามาช่วยกันให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้เห็นว่าเราสามารถผนวกเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืน เข้าไปในงานวิชาการและสาขาอาชีพต่างๆได้อย่างไร”

โทบี้ บลันท์ หุ้นส่วนอาวุโสและรองหัวหน้าสตูดิโอชื่อดังจากอังกฤษ ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ส ในฐานะของสถาปนิกระดับโลก และเป็นตัวแทนแนวคิดล่าสุดในวงการสถาปัตยกรรม ได้กล่าวถึง การออกแบบมาสเตอร์แพลนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

บิล โคน กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง ไอเทค เอ็นเทอเทนเมนท์ กล่าวถึง ประสบการณ์ของเขาในการออกแบบและก่อสร้างสวนสนุกแบบธีม พาร์ค ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอันดีเข้าไปในการออกแบบและพัฒนาโครงการด้วย และมองว่า ความทรงจำ คือส่วนสำคัญในการสร้างธีม พาร์ค

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ของ MQDC กล่าวถึง เรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนั้นสามารถพัฒนาให้หยั่งรากลึกจนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างไร

ขณะที่ ดร.วิลเลี่ยม ริชแมน จากศูนย์ดูแลรักษาผู้สูงอายุ เบย์เครสจากแคนาดา ได้นำเสนอในหัวข้อว่า ควรพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเป็นผลดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งประเด็นเรื่องอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรสูงวัยกำลังเป็นที่น่ากังวลอยู่ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ จอห์น ดี. สเปงเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที.ชาน. สคูล ออฟ พับลิคเฮลท์ ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนและการนำประเด็นเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม MQDC คาดหวังว่า ผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยปลุกกระแสการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผนวกเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีกับความยั่งยืน สะท้อนผ่านแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากวงการสถาปัตยกรรม ออกแบบ การดูแลผู้สูงอายุ สาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้วงการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดี และความยั่งยืนในการพัฒนา

รวมถึงการร่วมหาทางรับมือกับความท้าทายต่างๆ อาทิ จำนวนประชากรสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงภาวะสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของชุมชนเมือง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำหรับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) คือ หนึ่งในธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ดำเนินกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูส พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘For all well-being’

MQDC ยังได้พัฒนาที่อยู่อาศัย และโครงการมิกซ์ยูสระดับสูงภายใต้แบรนด์ แมกโนเลียส์ และโครงการพัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแบรนด์วิสซ์ด้อม และยังได้สร้างบริษัทน้องใหม่อย่าง ดิ เอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น ที่เน้นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการและดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรตามคอนเซ็ปต์ ‘Aging in place’

โดย ผลงานของ MQDC ที่ผ่านมาเป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ICONSIAM และโครงการที่ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ล้ำหน้า เช่น โครงการ WHIZDOM 101 ‘smart city’ ล่าสุด ยังได้พัฒนาโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โครงการแฟลกชิพในการพัฒนาที่ดินแบบมิกซ์ยูสของ MQDC ซึ่งนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับผืนป่าภายในโครงการบนพื้นที่ 300 ไร่ บริเวณถนนบางนา – ตราด 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.