ฟูจิฟิล์ม และฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น รุกตลาดงานพิมพ์เพื่อธุรกิจ

Mar 25, 2022 -None-

ฟูจิฟิล์ม และ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ผนึกกำลังรุกตลาดงานพิมพ์เพื่อธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Never Stop Believing in Print พลิมโฉมจากเครื่องพิมพ์สำนักงานอัจฉริยะสู่นวัตกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ เปิด FUJIFILM Asia Pacific Demo Center แสดงศักยภาพ นวัตกรรมและโซลูชั่นการพิมพ์แห่งโลกดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มร.โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ฟูจิฟิล์มได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ฟูจิฟิล์มได้มีการประกาศแคมเปญ “NEVER STOP” แสดงถึงความมุ่งมั่นของฟูจิฟิล์ม ที่ยึดเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้งและมุ่งไปข้างหน้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของสังคมไทย”

ธุรกิจนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ ถือเป็นธุรกิจที่ฟูจิฟิล์มมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในปี 2564 บริษัทฟูจิฟิล์มทั่วโลกทำรายได้สูงสุดเท่าที่เคยมีมาในทุกกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพเติบโตขึ้นร้อยละ 31 ในขณะที่กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ และให้คำปรึกษาบริการ (Business Innovation and Material Segment) และธุรกิจการพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 30 และ 25 ตามลำดับ ทำให้ผลประกอบการโดยรวมของธุรกิจ B2B เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 86 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้กว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจการพิมพ์ การเติบโตนี้สอดคล้องไปกับแนวโน้มของตลาด ที่มีความต้องการงานพิมพ์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตและขยายตัวไปพร้อม ๆ กับธุรกิจ MSMEs และ E-Commerce โดยมีโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่ง

ในปีนี้ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงผสานความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จ และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็น No.1 Total Printing Solutions ภายใต้แคมเปญ Never Stop Believing in Print ด้วยการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายได้ ด้วยแนวคิด “จากโซลูชั่นเครื่องพิมพ์สำนักงานอัจฉริยะ สู่นวัตกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ (From Office Printer To Commercial And Packaging Printing)” โดยได้ร่วมกันจัดตั้ง FUJIFILM Asia Pacific Demo Center ศูนย์นวัตกรรมงานพิมพ์ที่แสดงให้ลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ล้ำสมัย และความแข็งแกร่งด้านโซลูชั่นการพิมพ์ในสำนักงานของฟูจิฟิล์ม เราต้องการให้โชว์รูมแห่งนี้เป็นที่จัดหาและจัดแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุดจากความร่วมมือของสองบริษัท ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ซึ่งจะตอบสนองความต้องการในอนาคตของธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย และตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมโซลูชั่นด้านสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจแบบครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทางด้าน มร.มาซาอากิ ยานากิย่า ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) และไม่ใช่แค่เพียงตลาดการพิมพ์ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งออกงานพิมพ์ด้วย และเมื่อพิจารณาแนวโน้มของตลาดนั้น ตลาดไทย ก็สอดรับกับแนวโน้มของตลาดทั่วโลก ในอดีตธุรกิจการพิมพ์ส่วนใหญ่มีเพื่อรองรับงานประเภท นามบัตร โบรชัวร์ และใบปลิว แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมารูปแบบของการดำเนินธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการพิมพ์จึงต้องปรับตัว และสร้างความหลากหลายให้กับตัวเองเพื่อที่จะตอบสนองกับความต้องการใหม่ ๆ

ฟูจิฟิล์มฯ เห็นอนาคตของธุรกิจการพิมพ์ในประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะด้านสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ ซึ่งเกิดจากความต้องการการผลิตสินค้าที่หลากหลายในตลาดให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันมีการผลิตบรรจุภัณฑ์และฉลากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และดึงดูดผู้บริโภค

ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ลูกค้าพร้อมจะลงทุน FUJIFILM Asia Pacific Demo Center เป็นการยกระดับการให้บริการด้านงานพิมพ์เพื่อธุรกิจ ที่ให้บริการแบบครบวงจร หรือ One Stop Service สามารถนำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ครอบคลุมทุกธุรกิจการพิมพ์ ทั้งกลุ่มการพิมพ์บนกระดาษ การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการพิมพ์ที่ล้ำสมัย ที่มีประสิทธิภาพการพิมพ์ความเร็วสูง และยังสามารถพิมพ์บนวัสดุได้หลากหลาย เช่น กระดาษพลาสติก แผ่นโลหะ และกระดาษลูกฟูก โดยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เอ็มเอสเอ็มอี (MSMEs) ไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ คือความคุ้มค่าด้านต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพสูง และความเป็นเลิศด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าก่อนการลงทุน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเปิดโชว์รูมแห่งนี้ขึ้น

โดย FUJIFILM Asia Pacific Demo Center ได้มีการนำเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ที่ล้ำสมัยมาให้บริการ เช่น เทคโนโลยีหัวพิมพ์ SAMBA เป็นหัวพิมพ์อิงค์เจทที่สามารถปล่อยหมึกได้ตามคำสั่ง ซึ่งหัวฉีดมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมีความเร็วในการพิมพ์ 100khzทำให้งานพิมพ์คมชัดและคงทน ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฟูจิฟิล์มเท่านั้น โดยเฉพาะ Jet Press 750S ซึ่งใช้หัวพิมพ์ SAMBA ที่เน้นงานพิมพ์ระดับคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ จนไปถึงงานพิมพ์ระดับไฮเอนด์ นอกจากนี้ ยังมีเครื่อง Acuity B1 ที่สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีความหนาได้ เช่น

พวกกระป๋องบรรจุภัณฑ์โลหะ และเครื่องพิมพ์ Revoria Press PC1120 เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานนวัตกรรมการพิมพ์คุณภาพสูง สามารถพิมพ์สีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง สีชมพู และสีขาว คมชัดสมจริง พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ลงบนวัตถุต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมไปถึงการพิมพ์ลงบนแผ่นพลาสติก ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการปรับสีภาพให้นุ่มนวลและสดใส นอกจากนี้ เรายังมีเครื่องพิมพ์ดิจิทัลตั้งแต่สเกลเล็กถึงสเกลใหญ่ เช่น เครื่องพิมพ์ Apeos Pro และ เครื่องพิมพ์  Versant  เครื่องพิมพ์ที่ให้ประสิทธิภาพงานพิมพ์ ที่ตอบโจทย์กับการพิมพ์เพื่อการพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

มร.โซ มารูโอะ กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า FUJIFILM Asia Pacific Demo Center แห่งนี้ จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเสริมการเจริญเติบโตร่วมกันของทั้งสองธุรกิจ เดินหน้าสู่การเป็น No.1 Total Printing Solutions ได้ในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่าจะมีผลักดันให้รายได้จากธุรกิจการพิมพ์ พร้อมกันนี้ ฟูจิฟิล์มไม่หยุดยั้งที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต และเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีขึ้นสู่สังคมไทย”

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่สนใจเข้าชม FUJIFILM Asia Pacific Demo Center ภายในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดต่อได้ที่แผนกกราฟิก คอมมูนิเคชั่นบิสซิเนส เบอร์โทร 0 2270 6000 หรือแอปพลิเคชันไลน์ที่ FUJIFILM Graphic-TH

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.