‘ไมเนอร์’ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้แบบไร้ใบ (Scripless) 21 – 23 มี.ค.นี้ จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1 หมื่นบาท

Mar 21, 2022 -None-

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT พร้อมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้นกู้แบบไร้ใบ (Scripless) MINT e-Bond รวม 3 ชุด ในวันที่ 21 – 23 มีนาคมนี้ จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00 – 3.60% ต่อปี ย้ำผู้ลงทุนหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 จะได้รับหุ้นกู้เข้าพอร์ตหลักทรัพย์เท่านั้น โดยสามารถเปิดพอร์ตด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 จองซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 8.30 . ของวันที่ 21 มีนาคม ถึง 15.00 . ของวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดนั้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทเท่านั้น 

 

หุ้นกู้แบบไร้ใบ (Scripless) MINT e-Bond ครั้งที่ 1/2565 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน รวม 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งถือเป็นทางเลือกการลงทุนแก่ผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 10% จาก ร้านอาหารในเครือไมเนอร์ฯ 6 แบรนด์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ เดอะพิซซ่า คอมปะนี, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เล่อร์, เบอร์เกอร์คิงส์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ (ยกเว้นสาขาในสนามบิน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ไปตลอดอายุหุ้นกู้ที่เลือกลงทุน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) 

 

บริษัทฯ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘A’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565) กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะเสนอขายผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันการเงิน 5 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทรในฐานะหน่วยงานขาย) ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะถูกฝากเข้าพอร์ตหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเท่านั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนไม่ต้องดูแลรักษาใบหุ้นและยังคงได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามวิธีการปกติ ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่มีพอร์ตหลักทรัพย์สามารถเปิดพอร์ตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้เวลาไม่นาน เพียงแค่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ 

 

ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล จะเปิดจองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยทำการดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง สมัครบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้และทำแบบประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุน และเติมเงินใน Wallet ID ให้พร้อม เพื่อจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลได้ตั้งแต่เวลา 08.30 . ของวันที่ 21 มีนาคม ถึงเวลา 15.00 . ของวันที่ 23 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ สามารถซื้อขายหุ้นกู้ดิจิทัลแบบเรียลไทม์ในตลาดรองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ทางแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด หากผู้ลงทุนต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรับใบหุ้นกู้ในภายหลัง สามารถแจ้งนายทะเบียนหุ้นกู้หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดพอร์ตให้ดำเนินการได้ (มีค่าธรรมเนียม)

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ของ MINT สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน  https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=392246&SD=2103256523032565

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/998 

 

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

 

หมายเหตุการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.