ไทยพาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อระยะยาวแก่ไทยออยล์ วงเงิน 7,000 ล้านบาท

Mar 09, 2022 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะยาว จำนวน7,000 ล้านบาท แก่บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน(ไทยออยล์) ผู้ประกอบการธุรกิจการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกวัตถุประสงค์ของวงเงินสินเชื่อดังกล่าว เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยออยล์ ซึ่งรวมถึงการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการกลั่นน้ำมัน การขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังธุรกิจปิโตรเคมี และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curveโดยมี นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชีบริษัท ไทยออยล์จำกัด(มหาชน)และดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจWholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจWealth ธนาคารไทยพาณิชย์  ร่วมแสดงความยินดี

สินเชื่อ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.